Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

510.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

Sedasyon ve Analjezi

184.00 TL

İnsan bir anadilin içine doğuyor, büyüyor, bu dil ile duymayı, düşünmeyi ve bizler gibi bilimi öğreniyor. Bu nedenledir ki, insan kendini en iyi anadili ile ifade ediyor.Biz de bu düşünceden hareketle “Sedasyon ve Analjezi” ile ilgili tıbbi bilgiyi Türkçe düşünüp, Türkçe ifade edebileceğimiz bir kaynak kitap oluşturmayı amaçladık.Kitap yazma fikrini eyleme döktüğümü

Kan Gazı

100.00 TL

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZÖnsöz: Hasta başı değerlendirmelerde kan gazı büyük önem taşır. Özellikle işi solunum ve dolaşımın sürdürülmesi olan hekimler için kan gazı değerlendirmesi hayati önemdedir. Hastanın kliniği ile ilgili pek çok değerli bilgi kan gazları ile sağlanabilir. Tüm önemine karşın, çoğu kez eğitim süreçlerinde layıkıyla öğrenildiğini söylemek zordur. Kan gazı değerle

Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar

120.00 TL

Hekim olarak hangi dalı seçtiğimizin bir önemi olmaksızın, bilmekle ve yapmakla yükümlü olduğumuz kardiyopulmoner resüsitasyon, son kılavuzların ve güncel kaynakların ışığı altında Türkçe olarak ele alındı. Çok geniş bir yelpazede; 112 acil hizmetleri, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım başta olmak üzere insanın olduğu her alanda, doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknikeri ve diğer sağlık

Basitleştirilmiş Anestezi Ekipmanları

140.00 TL

ANESTEZİDE KULLANILAN TEMEL CİHAZLARIN SAMİMİ BİR DİLLE YAZILMIŞ AÇIKLAMASI“Basitleştirilmiş Anestezi Ekipmanları” kitabının amacı anestezistler tarafından kullanılan temel cihazların güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak teknik alt yapının sağlanmasıdır. Konuşma dilinde ve eğlenceli bir ifade ile yazılmış bu özgün metin sayesinde teknik detayların anlaşılması

Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı

200.00 TL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon klinikleri tek işlevli bir klinik gibi görünse de birçok klinik dalla ilişkili çalışmaktadır. Hatta son yıllarda çalışma alanı sınırları ameliyathane dışına taşmış sadece cerrahi dallara hizmet vermeyip birçok klinik dala hizmet verir duruma gelmiştir ve genişlemeye devam etmektedir. Bilim dalımızın her geçen yıl aranan bir bölüm haline gelmesi bizlere mut

Klinik Anesteziyoloji El Kitabı

200.00 TL 200.00 TL

Bu el kitabı klinik odaklı ve pratik anestezik yaklaşımlar sunan yüksek görsel içerikli ve kolay ulaşılabilir hızlı başvuru kaynakları sağlamaktadır.KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ EL KİTABI anestezi yönetiminde, pratik ve kliniğe yönelik bölümleri ile anestezistlere klinik karar vermede rehberlik etmektedir.Oldukça iyi biçimlendirilmiş bu el

Ağrı

150.00 TL

Ağrı

150.00 TL

Bu cep kitabı, kronik ağrının prensip ve uygulamaları için anlaşılabilir bir rehber niteliğindedir.Ağrı tıbbı ve palyatif bakım asistan, uzmanları ve ağrı tedavi grupları için ideal bir kitaptır.

Anestezide Komplikasyonlar

200.00 TL

Çeviri Editörlerinin ÖnsözüAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen bilim dallarından biridir. Anesteziyoloji alanındaki hızlı ilerlemelere bağlı olarak anestezi komplikasyonlarında belirgin azalma olmasına rağmen, her geçen gün anestezi uygulanan hasta sayısı artmaktadır. Bu süreç anestezi komplikasyonlarının yönetiminde daha dikkatli davranmayı zo

Ağrı Doğası ve Kontrolü

160.00 TL

Sağlık bilimlerindeki büyük ilerlemelere ve günümüzde çok sayıda analjezik ilaç bulunmasına rağmen,, ağrı halen ciddi bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Bu gün için ağrı, hastayı sağlık profesyonellerinden yardım almaya yönelten en önemli sağlık sorunu olmasının yanı sıra; yılda 700 milyon iş günü ve 60 milyar dolar maddi kayba da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki ağrı sadece bir sağlık so

Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tedavisi İçin Sonoanatomi Atlası

270.00 TL

Bu atlas, akut ve kronik ağrı tedavisinde ultrason rehberli sinir blokları uygulamasında önemli olan sonoanatomiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Diğer sıradan kitaplar, bu eşsiz atlasta bulunan görüntüleme bilgilerinin bir kısmını sağlamasına rağmen, bu kitap tüm görüntüleme yöntemlerini tek bir kapak altında yan yana karşılaştırma için sistematik ve kapsamlı bir şekilde toplayan ilk kaynaktır.

İnhalasyon Anestezisi

450.00 TL

Anestezistin ameliyathanedeki en iyi arkadaşı olan anestezi makinesi ve devrelerini daha yakından tanımasına, her gün defalarca kullandığı inhalasyon anesteziklerinin vaporizatörden kana, kandan beyne, beyinden atmosfere olan yolculuğunda etkili olan fizikokimyasal prensipleri anlamasına, ajanların organ, doku ve sistemlerdeki olumlu ve olumsuz etkilerini bilerek kullanmasına bir ışık tutmas

Antisepsi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Tipleri, Etkileri ve Direnç

650.00 TL

Kitabın yazarının önsözünde de belirtildiği gibi, mikroorganizmaların ve mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları; tıp, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, çevresel ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra, gıda işleme alanlarında da en önemli hususlardan birini oluşturur.Mevcut rehberler, önde gelen yazarların yeni ve onaylanmış oriji

Yoğun Bakım Uygulamalarında Ultrasonografi + DVD

95.00 TL

Yoğun bakımda ultrasonografinin güvenli ve doğru kullanımı için en temel faktör eğitim ve uygulayıcı deneyimidir. Ne var ki, bu konuda hali hazırda kaynakların yetersizliği söz konusudur. Bu kitap, yoğun bakımlarda görev alan uygulayıcılara, yatak başı ultrasonunun temel ilkelerinden başlayarak, sonoanatomi ve klinik kullanım ile ilgili kanıtlara dayalı bilgileri sunmayı amaçlayan ilk Türkçe kayna

Anestezi Günlük İş Pratiği İngilizcesi

230.00 TL

Anestezi günlük  iş pratiği İngilizcesi kitabı günlük pratikte sık kullandığımız diyaloglar temel alınarak hazırlanmıştır. Kitap İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanmıştır. Kitap ile verilen CD'de diyaloglar native English speaker'lar tarafından seslendirilmiştir. Günde 10 dakika  dinleyerek pratiğinizi geliştirip gelen yabancı hastalarla rahatlıkla konuşabilirsiniz. Kitap sadece anestezi uygulayıc