Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

396.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

Anestezi Kılavuzu

800.00 TL

KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ İÇİN PRATİK HIZLI REFERANS KILAVUZ – AMELİYEATHANI VE YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ İÇİN MÜKEMMELANESTEZİ KILAVUZU teoriden ziyade klinik uygulamaya odaklanır. Her yerde taşınabilir bu el kitabı, anesteziyoloji pratiğinde karşılaşılan geniş başlıkları ustaca kaplayarak, kısa yine de kapsamlıdır. Stajyerler için mükemmel bir öğrenme aracı ve deneyimli anesteziyologlar iç

Sedasyon ve Analjezi

184.00 TL

İnsan bir anadilin içine doğuyor, büyüyor, bu dil ile duymayı, düşünmeyi ve bizler gibi bilimi öğreniyor. Bu nedenledir ki, insan kendini en iyi anadili ile ifade ediyor.Biz de bu düşünceden hareketle “Sedasyon ve Analjezi” ile ilgili tıbbi bilgiyi Türkçe düşünüp, Türkçe ifade edebileceğimiz bir kaynak kitap oluşturmayı amaçladık.Kitap yazma fikrini eyleme döktüğümü

Kan Gazı

100.00 TL

Prof. Dr. Dilek ÖZCENGİZÖnsöz: Hasta başı değerlendirmelerde kan gazı büyük önem taşır. Özellikle işi solunum ve dolaşımın sürdürülmesi olan hekimler için kan gazı değerlendirmesi hayati önemdedir. Hastanın kliniği ile ilgili pek çok değerli bilgi kan gazları ile sağlanabilir. Tüm önemine karşın, çoğu kez eğitim süreçlerinde layıkıyla öğrenildiğini söylemek zordur. Kan gazı değerle

Erişkin Kardiyopulmoner Resüsitasyonda Güncel Yaklaşımlar

120.00 TL

Hekim olarak hangi dalı seçtiğimizin bir önemi olmaksızın, bilmekle ve yapmakla yükümlü olduğumuz kardiyopulmoner resüsitasyon, son kılavuzların ve güncel kaynakların ışığı altında Türkçe olarak ele alındı. Çok geniş bir yelpazede; 112 acil hizmetleri, acil servis, ameliyathane, yoğun bakım başta olmak üzere insanın olduğu her alanda, doktor, hemşire, paramedik, acil tıp teknikeri ve diğer sağlık

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon

360.00 TL

 Yoğun bakım bilginin ve teknolojinin çok hızla büyüdüğü bir alan. Tıpta invaziv alanlar yerini invaziv olmayan alanlara bırakmakta. Noninvaziv mekanik ventilasyon, yoğun bakımda hepimizin sıklıkla kullandığı bir teknik. Aslında sadece yoğun bakımcıların değil, neredeyse tüm hekimlerin kullanmak zorunda olduğu bir yöntem. Elinizdeki kitap tüm hekimlere kolay okunacak bir kayna

Basitleştirilmiş Anestezi Ekipmanları

140.00 TL

ANESTEZİDE KULLANILAN TEMEL CİHAZLARIN SAMİMİ BİR DİLLE YAZILMIŞ AÇIKLAMASI“Basitleştirilmiş Anestezi Ekipmanları” kitabının amacı anestezistler tarafından kullanılan temel cihazların güvenli ve etkin bir şekilde kullanılabilmesini sağlayacak teknik alt yapının sağlanmasıdır. Konuşma dilinde ve eğlenceli bir ifade ile yazılmış bu özgün metin sayesinde teknik detayların anlaşılması

Teknisyen ve Teknikerlere Yönelik Anestezi Kitabı

200.00 TL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon klinikleri tek işlevli bir klinik gibi görünse de birçok klinik dalla ilişkili çalışmaktadır. Hatta son yıllarda çalışma alanı sınırları ameliyathane dışına taşmış sadece cerrahi dallara hizmet vermeyip birçok klinik dala hizmet verir duruma gelmiştir ve genişlemeye devam etmektedir. Bilim dalımızın her geçen yıl aranan bir bölüm haline gelmesi bizlere mut

Klinik Anesteziyoloji El Kitabı

200.00 TL 200.00 TL

Bu el kitabı klinik odaklı ve pratik anestezik yaklaşımlar sunan yüksek görsel içerikli ve kolay ulaşılabilir hızlı başvuru kaynakları sağlamaktadır.KLİNİK ANESTEZİYOLOJİ EL KİTABI anestezi yönetiminde, pratik ve kliniğe yönelik bölümleri ile anestezistlere klinik karar vermede rehberlik etmektedir.Oldukça iyi biçimlendirilmiş bu el

Ağrı

126.00 TL

Ağrı

126.00 TL

Bu cep kitabı, kronik ağrının prensip ve uygulamaları için anlaşılabilir bir rehber niteliğindedir.Ağrı tıbbı ve palyatif bakım asistan, uzmanları ve ağrı tedavi grupları için ideal bir kitaptır.

Anestezide Komplikasyonlar

200.00 TL

Çeviri Editörlerinin ÖnsözüAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen bilim dallarından biridir. Anesteziyoloji alanındaki hızlı ilerlemelere bağlı olarak anestezi komplikasyonlarında belirgin azalma olmasına rağmen, her geçen gün anestezi uygulanan hasta sayısı artmaktadır. Bu süreç anestezi komplikasyonlarının yönetiminde daha dikkatli davranmayı zo

Ağrı Doğası ve Kontrolü

160.00 TL

Sağlık bilimlerindeki büyük ilerlemelere ve günümüzde çok sayıda analjezik ilaç bulunmasına rağmen,, ağrı halen ciddi bir sorun olma özelliğini sürdürmektedir. Bu gün için ağrı, hastayı sağlık profesyonellerinden yardım almaya yönelten en önemli sağlık sorunu olmasının yanı sıra; yılda 700 milyon iş günü ve 60 milyar dolar maddi kayba da neden olmaktadır. Bu nedenledir ki ağrı sadece bir sağlık so

Rejyonal Anestezi ve Ağrı Tedavisi İçin Sonoanatomi Atlası

270.00 TL

Bu atlas, akut ve kronik ağrı tedavisinde ultrason rehberli sinir blokları uygulamasında önemli olan sonoanatomiyi açıklamayı amaçlamaktadır. Diğer sıradan kitaplar, bu eşsiz atlasta bulunan görüntüleme bilgilerinin bir kısmını sağlamasına rağmen, bu kitap tüm görüntüleme yöntemlerini tek bir kapak altında yan yana karşılaştırma için sistematik ve kapsamlı bir şekilde toplayan ilk kaynaktır.

İnhalasyon Anestezisi

290.00 TL

Anestezistin ameliyathanedeki en iyi arkadaşı olan anestezi makinesi ve devrelerini daha yakından tanımasına, her gün defalarca kullandığı inhalasyon anesteziklerinin vaporizatörden kana, kandan beyne, beyinden atmosfere olan yolculuğunda etkili olan fizikokimyasal prensipleri anlamasına, ajanların organ, doku ve sistemlerdeki olumlu ve olumsuz etkilerini bilerek kullanmasına bir ışık tutmas

Acil Serviste Mekanik Ventilasyon

200.00 TL

Acil tıp pratiğinde entübasyon sonrası mekanik ventilatörle takip edilen hasta sayısının gün geçtikçe artıyor olması, mekanik ventilasyonun temel ilkelerinin gerek acil tıp hekimleri, gerekse de acil serviste çalışan diğer hekimler tarafından bilinmesinin önemini bir kat daha artırmıştır. Bu bağlamda mekanik ventilasyonun temel ilkeleri ve acil serviste sık karşılaşılan vakaları içeren bu değerli

Travma ve Anestezi

650.00 TL

Değerli meslektaşlarımTravma; bedene mekanik, kimyasal, termal veya elektriksel enerjinin fiziksel zarar vermesi durumudur ve trafik kazaları, depremler, boğulma, zehirlenme, düşme, yanma, şiddet, kendine zarar verme ve savaş eylemlerini de kapsayan geniş anlamlı bir terimdir. Travma, tüm dünyada ve ülkemizde en önemli sağlık problemlerinden biridir ve bütün