Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

480.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Olgularla Nörolojik Rehabilitasyon

950.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız,Etkilerini en üst düzeyde hissettiğimiz ve tüm dünyanın bir yılı aşkın süredir deneyimlediği koronavirüs pandemisinde tüm sağlık hizmetleri olumsuz etkilenmiştir. Bu süreç içinde rehabilitasyon hekimliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hastalara verilecek çok yönlü hizmetin orkestra şefi olma rolünde

Alzheimer'de Yaşam Tasarımı

120.00 TL

Ülkemizde ve dünyada yaşam süresinin uzaması memnuniyet vericidir. Ancak bazı kronik hastalıklar, demans, Alzheimer gibi özel bakım isteyen durumlar önemle ele alınmalıdır.Yaş almış bireylerin hem fiziksel hem psikososyal yönden destek ihtiyacı olduğu yadsınamaz. “Alzheimer’da Yaşam Tasarımı” başlıklı kitabımızda her alandan bireylere ulaşmak istedik.Genel bakım, kurumlarla iletişi

Klinik Olgu Çözümleri Nöroloji

240.00 TL

Nöroloji Klinik Olgu Çözümleri kitabı, nöroloji Problemlere gerçeğe benzer olgular üzerinden, nasıl Yaklaşılacağı ve yönetileceği konusunda yardımcı olur. Kitapta çok çeşitli problemleri içeren 27 olgu sunumu mevcuttur. Bu kitap okuyucunun kendisini test etmesini sağlayacak ve olguları gerçek yaşam tecrübeleri ile kombine edip günlük hayatta karşılaşabileceği durumlara karşı yaklaşımlarını oluştur

Deja Davranış Bilimleri

280.00 TL

Deja Review Behavioral Science kitabının soru cevap formatında çok sayıda değerli bilgiler veren değerli bir eser olduğunu düşünüyorum. Nöroloji ve Psikiyatri hekimleri ve asistanları için bilgilerini tekrar edecekleri ve çok iyi bir, yan Dal Uzmanlık Sınavı ve BOARD sınavına hazırlık kitabı olmasının yanında, Tıpta Uzmanlık sınavına hazırlanan meslektaşlarımın,klinik nöropsikiyatri, nöropsikof

Nöroradyoloji İşaretleri

1860.00 TL

Bu kitapla bilgisayarlı tomografi, manyetik Rezonans, anjiyografi, radyoloji, ultrason ve nükleer tıp yöntemlerindenöroradyolojideki 440’dan fazla işareti gözden geçirerek göreli boşluğu doldurmak amaçlanmıştır.Erişki ve Genel Beyin,Pediatrik Beyin,Baş Boyun ve Orbita,Vasküler,Kafatası ve Yüz Kemikleri,Vertebra,Omirilik ve Sin

Nöroloji'nin ABC'si

170.00 TL

Evrenin en gizemli maddesi ''Beyin'' ve onun hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı olan Nöroloji' yi textbook adını verdiğimiz büyük temel kitaplardan okumaya başlamak özellikle nörolojiye yeni adım atmış hekim arkadaşlar için bazen ürkütücü olabiliyor.Bu kitabın yazılma amaçlarından en önemlisi özellikle asistan arkadaşların nörolojiyi ana hatlarıyla kısa bir kitapdan okuduktan sonra yani işin ''a

Alzheimer'a Dair Her Şey

370.00 TL

Alzheimer hastalığı yaşam sürelerinin uzaması, dolayısıyla yaşlı nüfusun toplumlarda giderek artmasıyla oldukça önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.Alzheimer hastalığı, beyin korteksinin sorumlu olduğu üst düzey fonksiyonların bozulması sonucu oluşan, hastaların günlük yaşamalarını alışılagelmiş şekilde sürdürmelerini engelleyen, progresif, kronik ve ölümcül bir hastalıktır.

Nörolojik Aciller

600.00 TL

Bu yeni baskıda kitap hem nöroloji asistanları ve uzmanlarına yönelik olarak, hem de acil hekimleri, aile hekimlerinin günlük hekimlik uygulamalarında çözüm sunması açısından klinik pratiğe ağrılık verilerek güncellendi. Aynı zamanda hem Türkçe ifadeler açısından hem de bilimsel içerik açısından bütününde değişiklikler yapıldı. Bazı yerlerde ise daha önceden önerilen tedavi şema, sıralamalarında v