Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıklarında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

315.00 TL

Özellikle bu alanda biz fizyoterapistlerin Dün- ya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün açıkladığı “İşlev- sellik,Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslarası Sınıflan- dırması (ICF) çerçevesinde yol haritası çizerek, kişide oluşan bir bozukluk veya hastalık duru- munu yönetmesi önem taşımaktadır.

Kuvvet Bantı Eğitimi

250.00 TL

Fiziksel aktivite ve egzersiz, hastalıkların oluşmadan önlenmesinde ve fiziksel uygunluğun arttırılmasında, yaralanma ya da hastalık sonucu ortaya çıkan hareket kısıtlılığının ortadan kaldırılması, ağrı kontrolünün sağlanması ve motor fonksiyon yeteneğinin yeniden kazandırılmasında bilinen en eski,

Kişisel Antrenmanın Temelleri

220.00 TL

Kişisel Antrenmanın Temelleri kitabı antrenörler, antrenman bilimine ilgi duyan bilim insanları ve öğrenciler için yazılmış bir kaynaktır. Sporun bir endüstri haline gelmesi, toplumun sağlık bilinciyle doğru orantılı bir şekilde spor yapma eğiliminin artış göstermesi, özellikle sağlık için spor yapan bireylerin kişisel antrenörlerle ve kendilerine özel antrenman programlar

Riskli Bebeklerde Gelişimsel, Erken Fizyoterapi ve Rehabilistasyon : Hacettepe Uygulamaları

250.00 TL

Riskli bebek kavramı; gebelik öncesi, gebelik döneminde, doğum sırasında ya da yenidoğan döneminde bebeğin genel sağlık durumunu etkileyen pek çok faktör nedeniyle ilerleyen yaşamlarında farklı problemleri beraberinde getirmektedir. Özellikle artan tıbbi bakım olanakları bu bebeklerin yaşama şansını

Fizyoterapistler için İşlevsel Egzersiz Anatomi ve Fizyolojisi

400.00 TL

Kitap dört farklı başlıktan oluşmaktadır: İşlevsel egzersiz tanım, tip ve reçetesi, egzersize özgü kas-iskelet sistem anatomisi, egzersize özgü sistemler fizyolojisi ve kas-iskelet sistemi için beslenme. İşlevsel egzersiz tanım, tip ve reçetesi kapsamında egzersiz ve fiziksel aktivite kavramlarını, egzersiz tiplerini ve reçete oluşturma başlıklarını anlattık. İşlevsel egzersize özgü kas-iskelet si

Tanıdan Tedaviye Lipödem Dosyayı görüntüleyin Tanıdan Tedaviye

300.00 TL

Lipödem; hemen her zaman kadınlarda görülen,ağrı yaratıp fonksiyonel durumu etkileyen ve yaşam kalitesini bozan bir durumdur. Ancak sağlık profesyonellerinin eğitimi sırasında bu konuda yeterli bilgiler sağlanmadığı için farkındalık az, tanı ve tedaviler yetersizdir. Lipödem, çoğunlukla obezite veya lenfödem ile karıştırılmaktadır. Tanılar gecikmekte, lipödem ilerlemekte ve farklı komplikasyonlar

Kas İskelet Sistemi için Klinik Testler

200.00 TL

Detaylı bir fiziksel değerlendirmeye dayanan mesleğimizin öneminin gün geçtikçe arttığı ve sadece görüntüleme yöntemlerini kullanmanın fonksiyonel durumu yansıtmadaki yeterliliğinin tartışıldığı günümüzde klinik testlerin önemini bir kez daha anlamamıza yarayan bu çeviri kitabı İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin genç ve dinamik akademisyenleri olarak sizlerle buluşturmaktan gurur duyuyoruz. Yoğun

Üç Boyutlu Skolyoz Tedavisi Schroth Solunum - Ortopedi Sistemi

350.00 TL

Skolyozda üç boyutlu tedavi  Schroth rotasyonel solunum tekniğine dayalı bir fizyoterapi yaklaşımı olarak omurga eğriliklerinin  ve diğer postüral bozuklukların iyileştirilmesinde  yaklaşık  100 yıldır yenilenerek tüm dünyada  uygulanmaktadır. Schroth tekniğinin yaratıcısı Kathrine Schroth  pelvisi skolyozun temeli olarak görerek, omuz kuşağı, göğüs kafesi ve lomber  bölge ile birlikte tüm vucutta

Kanser ve Lenfödem İle Yaşayan Bireyler İçin Fizyoterapi Önerileri

90.00 TL

Bu kitabın içerisinde dünyanın önemli kliniklerinin hastaları için hazırlamış olduğu kanser ve lenfödem tanılı bireylere özel olarak oluşturulmuş, egzersizler, öneriler, yaşam tarzı değişiklikleri ve fizyoterapi uygulamalarının amaçları ile ilgili bilgileri içeren üç buklet yer almaktadır. Ülkemizde her iki hasta grubuna yönelik olarak hazırlanmış benzer bir yayın bulunmamaktadır. Bu bukletle

Kardiyopulmoner Fizyoterapi

150.00 TL

Kanıta dayalı klinik uygulamanın gelişmesi ile rutin kardiyo pulmoner fizyoterapinin yeri yoktur. Fizyoterapi tedavisine reçete yaklaşımlar artık kabul edilmemektedir. Bir tedavi seçeneği bir çok anahtar adıma dayalı olmalıdır. Bunlar analitik değerlendirme, spesifik patofizyolojik problemlerin tanınması ve klinik olarak uygun fizyoterapi uygulamasının saptanmasıdır. Bir tedavi öncesinde, tedavi e