Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Toplum Ruh Sağlığının Geliştirilmesinde Temel Konu Ve Kavramlar

340.00 TL

Bu pandemi sürecinde dünya daha bir küçülmüştür. Dünyadaki her şey ülkemi- zi, ülkemizdeki her şey de dünyaya yansımıştır. Ruh ve beden sağlığının bir bütün olduğunu düşündüğümüzde ve sağlığın bir insan hakkı olarak her insan için hak olduğunu düşündüğümüzde, bu bilinçle ve pandeminin de insanlığa öğrettikleriy- le, insanlık tarihinin bu döneminde bizden de olumlu, bilgi destekli bir esinti olma- sı açısından bu kitabın yazılması önemlidir.

Psikiyatri

630.00 TL

Psikiyatri eğitimindeki kavram kargaşasını önlemek ve eğitimde bireysel çaba ile bilgi alımını artırmak için psikiyatri ders notlarını hazırladık. Ders notları; genel olarak, kaynak ders kitaplarından farklı olarak alınan derslere destek veren ve temel bilgileri anlaşılabilir bir şekilde sunan özetlerdir.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

480.00 TL

Çocuk ve ergen ruh sağlığı günümüzde önemi gittikçe artan bir bilim alanı olmuştur. Hastalıkların erken dönemde fark edilmesi ve uygun tedavi için yönlendirilebilmesi bu alandaki en önemli ihtiyaçlardan biridir. Kitabımız bu alandaki yaygın görülen hastalıklara dair bilgiler sunmaktadır. Elinizde tutmakta olduğunuz bu yeni

Stahl'ın Reçete Klavuzu Çocuk ve Ergenler

1680.00 TL

 Psikofarmakoloji alanında yetkin olmasının yanında psikofarmakolojinin öğrenilmesi ve kavranmasında öncü olan Profesör Stephen Stahl’ın “Stahl’ın Temel Psikofarmakoljisi-Reçete Rehberi: Çocuk ve Ergen” eseri alanında öncülük yapmaktadır.Bu kitapta hem klinik hemde teorik bilgilere okuyucuların kolaylıkla erişmesini sağlamasının çocuk ve ergenlerde sıklıkla kul

İnsan yetiştirmek

140.00 TL

Psikolog bir annenin, oğlunu tek başına yetiştirme sürecinde verdiği mü­cadelesini kişisel deneyimleriyle birlikte bize aktaran kitap, aileye konuk olmamıza da izin veriyor.Bu kitap;Tek başına çocuk yetiştiren anneler için.Çocuklarını her ne sebeple olursa olsun ihmal eden babalar için.Tüm anneler, tüm babalar için.Çocuk eğitiminde en büyük r

Psikolojinin Tarihsel Artalanı

100.00 TL

Psikoloji tarihi konusunda yapılan çalışmalarda, ruh-beden sorunu tartışmasının, psikolojinin doğuşunu sağladığı üzerinde durulmaktadır. Bu yaklaşım doğru olmakla birlikte, ruh-beden sorununun tarihsel artalanına yeterince inilmediği görülmektedir. Bu nedenle elinizdeki bu kitapta, psikolojiyi doğuran tarihsel süreç, daha derinlemesine ele alınmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda, varlık felsefesinin t

Gençlerde Madde Kullanımının Önlenmesi

92.00 TL

Sevgili Ergen Dostları,Çağımızın en büyük problemlerinden biri olan madde kullanımının başlama yaşı nerede ise ergenliğin başlama yaşı olan 10 yaşlarına kadar düşmüştür. Her iki yılda bir yaptığımız Ulusal Ergen Sağlığı Kongresinin 6. sın da esas konu olarak "Gençlerde Madde Kullanımı Nasıl Önlenir?" konu başlığını seçtik. Bu konu kapsamında çözüm önerilerin

Bilinçli Annelik Mutlu Anneliktir

72.00 TL

İyi bir cerrah olabilmek için, bir cerrahın kendini kaç kez ameliyat etmesi gerekir; bu ameliyatlar iyi bir cerrah olabilmek için kalp ameliyatı mı olmalıdır yoksa beyin ameliyatı mı? Bir erkek jinekolog hayatı boyunca hiç doğum yapmayacağı gerçeğiyle, doğumu, doğurabilmeyi anlayabilmek için kaç doğuma girmelidir? Bir psikiyatrist hiçbir zaman intihar etmeden intihar etmiş birinin duygularını nası

Tanıdan Sağaltıma Bipolar Depresyon

105.00 TL

Bu kitap tüm bu değerlendirmelerin ışığında başlıca dört amaç gözetilerek hazırlanmıştır. Birincisi, bipolar bozukluklara ilişkin sınıflandırma yaklaşımlarına ve bipolar depresyonun unipolar depresyondan farklılıklarına daha yakından bakmaktır. İkincisi, sağaltım belirleme öncesi bir hastanın değerlendirilmesinde öne çıkan özellikleri gözden geçirmektir. Üçüncüsü, bu denli tartışmaların olduğu bir

Madde Bağımlılığı

330.00 TL

Bu kitapta karmaşık ve multidisipliner fenomen olarak daha uzun yıllar toplumsal bir sorun olmaya devam edecek gİbi görünen madde bağımlılığı, tüm yönleri ile, kolay anlaşılır bir şekilde ele alınmaya çalışılmıştır. Kitabın temel amacı, okuyucuya madde bağımlılığının nörobiyolojik temelleri ve etki mekanizmasını sunarken bağımlılık yapan maddeler ile madde bağımlılığının tedavisi ve madde bağımlıl

Gebelik ve Postpartum Dönemde Psikiyatrik Bozukluklar

525.00 TL

Başlığından da anlaşılacağı üzere kitabımızın konusu, gebelik ve doğum sonrası dönemde an- nede görülebilecek psikiyatrik bozuklukların epidemiyolojisi, klinik özellikleri ve tedavisini içer- mektedir. Perinatal psikiyatri alanında son 10 yılda hatırı sayılır ilerleme ve bilgi birikimi olmuştur. Ancak hala aydınlatılması gereken bir çok soru olmasının yanında, mevcut çalışmaların oldukça heterojen

Nöroloji'nin ABC'si

170.00 TL

Evrenin en gizemli maddesi ''Beyin'' ve onun hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalı olan Nöroloji' yi textbook adını verdiğimiz büyük temel kitaplardan okumaya başlamak özellikle nörolojiye yeni adım atmış hekim arkadaşlar için bazen ürkütücü olabiliyor.Bu kitabın yazılma amaçlarından en önemlisi özellikle asistan arkadaşların nörolojiyi ana hatlarıyla kısa bir kitapdan okuduktan sonra yani işin ''a

NÖROPSİKOFARMAKOLOJİ Akılcı Nöropsikiyatrik İlaç Kullanımı

385.00 TL

Bu kitabın ilk baskısı 2007 yılında gerçekleştirilmiş ve ilgi görmüştü. İlk baskının üzerinden 12 yıl geçti. Bu süre içinde nöropsikiyatri alanında birçok yeni gelişmeler oldu ve yeni ilaçlar tedaviye girdi. Bu başlık ile yazılan ve yayımlanan ilk Türkçe kitap olan esere devam eden ilgi güncellenerek yeniden basılmasını gerektirdi. Yeni bilgilerle güncellediğim genişletilmiş ikinci baskıyı

Alzheimer'a Dair Her Şey

370.00 TL

Alzheimer hastalığı yaşam sürelerinin uzaması, dolayısıyla yaşlı nüfusun toplumlarda giderek artmasıyla oldukça önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir.Alzheimer hastalığı, beyin korteksinin sorumlu olduğu üst düzey fonksiyonların bozulması sonucu oluşan, hastaların günlük yaşamalarını alışılagelmiş şekilde sürdürmelerini engelleyen, progresif, kronik ve ölümcül bir hastalıktır.