Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Bulaşıcı Olmayan Hastalıklarda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz

710.00 TL

21. yüzyıl sağlık politikalarında sağlığın korunması ve geliştirilmesinin öncelik kazanması fizyoterapistlere önemli görev ve sorumluluklar yüklemektedir. Mesleki uygulama pratiğinde en önemli tedavi stratejisi olarak egzersizi kullanan biz fizyoterapistlerin rehabilitasyon uygulamalarına fiziksel aktivite önerilerini dahil etmemiz gerekmektedir.Bu sayede hem reha

Olgularla Nörolojik Rehabilitasyon

950.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız,Etkilerini en üst düzeyde hissettiğimiz ve tüm dünyanın bir yılı aşkın süredir deneyimlediği koronavirüs pandemisinde tüm sağlık hizmetleri olumsuz etkilenmiştir. Bu süreç içinde rehabilitasyon hekimliğinin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Hastalara verilecek çok yönlü hizmetin orkestra şefi olma rolünde

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

910.00 TL

Değerli Okuyucular,Ortopedik cerrahiler sonrasında, başarılı bir fonksiyonel sonuç ve memnuniyet elde etmekcerrahların ana hedefidir. Güncel bilgi ve teknikleri kullanmanın yanı sıra, hastayauygulanan cerrahi yönteme göre şekillendirilecek etkin bir fizyoterapi ve rehabilitasyonprotokolü, tedavinin olmazsa olmazı ve en önemli tamamlayıcısıdır. Bu kitap, ortopedi v

Kronik Hastalıklarda Rehabilitasyon ve Egzersiz Uygulamaları

580.00 TL

Yaşın ilerlemesine bağlı olarak sistemlerimizin ve bu sistemleri oluşturan organlarımızın fonksiyonlarında ne yazık ki gerilemeler oluşmakta, hatta yetmezlikler görülebilmektedir. Kronik hastalık tanımı genel olarak bulaşıcı olmayan hastalıkları ifade eder. Kanserler, kardiyovasküler hastalıklar, KOAH, Alzheimer hastalığı, artrit, diyabet, obezite, osteoporoz  gibi kronik hastalıklar tüm dünyada d

Pilates' Return To Life Türkçe

375.00 TL

40 yıldan fazla bir süre Joseph ve Clara, Pilates’i geliştirmek için çalıştı. Mükemmel ve “Kontroloji” adını verdikleri egzersiz metodunu öğretti. Joseph ve Clara hayatları boyunca, kabul gören ve yaygın bir yöntem olduğunu göremezken, bugün “Pilates” Dünya’da en hızlı büyüyen egzersiz metodlarından birisidir. Joseph ve Clara şimdilerde yaşıyor olsaydı yaptıkları işin tadını çıkarıyor olacak

Elektriksel Kas Uyarımı Çalışmaları Ders Kitabı

310.00 TL

Elektriksel kas uyarımı ''Electro Muscle Stimulation'' hakkında, ülkemizde bulunan çalıştırıcılar ve kullanıcılarının bilgi sahibi olması adına önceden hazırlanmış bir Türkçe kaynak bulunmadığı için, EMS çalışmaları adına merkezi Almanya'da bulunan miha bodytec firmasının hazırlamış olduğu, EMS Danışmanlık ve Eğitim El kitabı ve bu firma ile işbirliği yapan Gluckerkolleg eğitim kurumunun hazırlıkl

Psoriatik Artrit

840.00 TL

“Psora” terimini ilk olarak Yunanlılar kaşıntılı deri hastalıkları için kullanmışlardır. Daha sonra Galenus yaptığı klinik gözlemlerle psoriasis terimini bir deri hastalığını tanımlamak için kullanılmıştır. Psoriatik artrit ise psoriasis ile ilişkili inflamatuar bir kas iskelet hastalığı olup ilk olarak 19. yüzyılda tanımlanmıştır. Bu konu üzerinde çokça emekleri bulunan Wright ve Moll tarafından

Fiziksel Ajanlar

270.00 TL

2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesinden mezun olduktan Sağlık Bakanlığında çalıştığım 6 yıl boyunca gerek ben gerekse birlikte çalıştığım tekniker arkadaşlar, fizyoterapi uygulamalarının adım adım anlatıldığı bir kaynağın ihtiyacını çok hissettik. Üniversitede fizyoterapi programında ders anlattığım dönemde aynı gereksinimin öğrencilerde de olduğunu fark ettim. Değerli fizyoterapi hocalarımızın

Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Dönem 5

430.00 TL

Sevgili Öğrenciler,Ortopedi ve Travmatoloji temel olarak kas-iskelet sistemi travmaları ve hastalıklarını içermekte olup, gelecek hekimlik hayatınızda karşılaşacağınız hasta oranı göz önüne alındığında günlük pratiğinizde önemli bir yer tutacaktır. Bu kitap Ortopedi ve Travmatoloji stajında sizlere yardımcı olacak temel bilgileri içermenin yanı sıra 2014 yılında hazırlanan Mezun

Kardiyak Rehabiltasyon

550.00 TL

Değerli meslektaşlarım, sevgili öğrencilerim ve bu konuya tüm gönül verenler ;Dünya’da, son yıllarda kardiyovasküler hastalıklar en önemli iş gücü kaybı ve ölüm nedenlerindendir.Hastalığın önlenmesi, tedavisi ve iyileşmesi aşamalarında Kardiyak rehabilitasyon uygulamalarının önemi gittikçe artmaktadır.Kardiyak Rehabilitasyon, kardiyovasküler hastalıkları önlemede, k

Kas İskelet Sistemi Kinezyolojisi

2200.00 TL

Prof. Dr. Donald A. Neumann tarafından 2002 yılında yayınlananKinesiology of the Musculoskeletal Sysyem: Foundations for Physical Rehabilitationkitabı (1. basım), kinezyoloji alanında klinik uygulamalarla birlikte yazılan çok değerli bir ilk kitap olarak yayınlanmıştı. İkinci basımında (Kinesiology of the Musculoskeletal Sysyem: Foundations for Rehabilitation,2010) genişletilmiş ek bilgilerle tekr

Lenfödem Tedavisi

125.00 TL

ÖNSÖZLenfödemde fizyoterapi ve rehabilitasyon alanında 2009 yılından bu yana sürdürdüğüm çalışmalarım sırasında, kanser başta olmak üzere kronik venöz yetmezlik, lipoödem vb gibi çeşitli nedenlere bağlı, sekonder lenfödem ve primer lenfödem tanılı pekçok hastanın yaşamına dokunma imkanım oldu. Lenfödem konusunda dünyada önemli düzeyde yol alınmışken, ülkemizde ciddi miktarda eğitim ve dene

Lokomotor Sistem Hastalıklarında Nöralterapi

600.00 TL

Bu kitap Nöral terapi ile ilgili teorik ve pratik bilgi birikimlerim ve Nöralterapi kurslarında anlattıklarım esas alınıp hazırlanmıştır. Amacım nöral terapi ile ilgilenen doktorlara temel bilgileri vermektir. Ayrıca bu kitabın doktorların hastalara Nöralterapi bakış açısıyla yaklaşmaları yönünden de faydalı olacağı kanaatındeyim.2004-2007 yılları arasındaki Nöralterapi eğitimim sü

Lenfödem

600.00 TL

Değerli meslekdaşlarımız,     Lenfödem; tanı yöntemleri, tedavi ve teknolojide ilerlemeler sayesinde hem primer hem de cerrahilere veya diğer durumlara sekonder olarak gelişen formlarında oldukça sık rastlanan bir hastal

Yönelimsel İlişki Ergoterapi ve Terapötik İlişki

350.00 TL

Çeviri EditörlerindenSağlık hizmetleri içerisinde tedavi başarısını sadece en iyi, en güncel, en yeni yaklaşımı sunmanın değil, iletişim gücünü etkin kullanmanın da etkili olduğu bilinmektedir. Terapötik etkileşim, insan ilişkilerinde yer alan iletişim problemleriyle baş ederken profesyonel iletişimi korumayı da gerektirir. Her ne kadar deneyim, terapistin kendini iletişim zorlukla