Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

İlk ve Acil Yardım

420.00 TL

Hayatımızın geçmişten günümüze değişmeyen gerçekleri vardır: doğum, hastalık, ölüm gibi... İnsanlık tarihi kadar eski olan hastalık ve kaza durumları ise sürekli varlığını sürdürmüş ancak zaman içinde değişik hallere dönüşmüştür.Önceleri düşme, darp veya savaş sonucu olan travmalar, günümüzde çok daha değişik durumlara bürünmüş trafik kazalarından ateşli silah yar

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi Genişletilmiş 2. Baskı

330.00 TL

Sağlık bilimlerinin temel derslerinden biri olan anatomi, çağdaş tıp eğitimi ve teknolojinin ilerlemesiyle paralel olarak gelişmektedir. Anatomi geniş ve öğrenimi zor bir bilimdir.Bu zorluk düzenli, planlı ve çeşitli çalışma taktikleriyle kolayca aşılabilir. Sağlık alanında hekimlerin yanı sıra, diğer sağlık personeli yetiştirmek için eğitim veren nitelikli birçok

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

510.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

Sağlık ve İyi olmanın Geliştirilmesinde ERGOTERAPİ

770.00 TL

Ergoterapistler, özellikle okupasyonel eşitsizliğin, engelliler, yaşlılar, evsizler, kültürel ve dini azınlık grupları, işsizler, mahkumlar, madde kullanım bozukluğu olan kişiler ve mülteciler gibi savunmasız grupları daha çok etkilediğini dikkate alırlar ve katılım için çözüm yolları oluştururlar. Çocukların sosyal ve ruhsal sağlığının desteklenmesi gelecekte

Çocuğumun İlk Doktoruyum Kitabı & İlk Yardım Kiti

540.00 TL

EBEVEYNLER İÇİN TEMEL İLKYARDIM BAŞUCU KİTAPÇIĞI VE İLK YARDIM SETİÇocukluk çağı travmaları ailelerin aklına bile getirmek istemediği fakat maalesef çok sık karşılaşılan üzücü deneyimlerdir.Çocukluk çağındaki fiziksel travmalar öncelikli olarak çocuklarda korku ve acıya sebep olmakla birlikte travma anında çocuğunun acı çektiğini gören aileler açısı

Ebelere Yönelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Gebelik ve Lohusalık Dönemi

120.00 TL

"Ebelere Yönelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Gebelik ve Lohusalık Dönemi" Kitabının İçindekileri:  1. Bölüm - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları        A. Ruh Salığı        B. Ruh Sağlığı Hastalıkları 2. Gebelik ve Lohusalık Döneminde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları        A. Annelik ve Psik

Perinatal Bakım Hemşireler ve Ebeler İçin

420.00 TL

PERİNATAL BAKIM Hemşireler ve Ebeler İçinKadın Sağlığı Hemşireleri ve Ebeler, anne-çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumlulukları olan sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve uygulamalarına yansıtmaları gerekmektedir. Kadın sağlığı hizmetleri de bu doğrultuda, üreme sağlığı kapsamında ele alınmal

Bir Bakışta Hemşireler için Anatomi ve Fizyoloji

420.00 TL

İnsanlara etkili bir şekilde bakım yapmak için (hasta veya sağlıklı) hemşire, anatomi ve fizyoloji hakkında bir anlayışa ve kavrayışa sahip olmak zorundadır.İnsan vücudu çeşitli yapısal seviyelerde düzenlenmiş organik ve inorganik moleküllerden oluşur; buna rağmen, bir birey bütüncül bir şekilde görülmeli ve tedavi edilmelidir. Hemşirenin uygun ve zamanında bakım sağlayabilmesi içi

Yatakbaşı Ultrasonografi

910.00 TL

Yatakbaşı Ultrasonografi, son 30 yıldır klinisyenlerin giderek artan kullanımı sonucu, tıp mesleğinin vazgeçilmez bir tanı aracı olan steteskopun yerini almaya başladı. Politravma, şok tablosundaki hasta, nefes darlığı ile başvuran hastalar, karın ağrılı hasta gibi birçok semptom ve hastalığın yanında, yatakbaşında uygulanan invaziv girişimlerdeki kullanımı ile de komplikasyon oranlarını azaltıp,

Güvenli Uygulama İçin ANESTEZİ

320.00 TL

Bu kitap anestezi uygulayıcıları olan, hasta ile temas eden anestezi ön lisans-lisans öğrencileri ve anestezi asistanları için hazırlanmıştır. Anestezinin temel sayılabilecek düzeydeki bilgileri pratik hayatta uygulamada en çok karşılaşılan durumlar araştırılarak hazırlanmıştır. Kitap yazılırken mümkün olan en sade cümleler kurulmaya çalışılmış olup tıp fakültesi 3. Sınıf öğrencisinin anlayac

Acil Bakım

240.00 TL

İçindekiler: BÖLÜM 1. GENEL KONULAR KONU 1. Acil Bakımın Özellikleri,Tanım ve Kavramlar KONU 2. Acil Bakımın Tarihsel Süreci KONU 3. Acil Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları KONU 4. Acilde Yasal Düzenlemeler