Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

İlk ve Acil Yardım

300.00 TL

Hayatımızın geçmişten günümüze değişmeyen gerçekleri vardır: doğum, hastalık, ölüm gibi... İnsanlık tarihi kadar eski olan hastalık ve kaza durumları ise sürekli varlığını sürdürmüş ancak zaman içinde değişik hallere dönüşmüştür.Önceleri düşme, darp veya savaş sonucu olan travmalar, günümüzde çok daha değişik durumlara bürünmüş trafik kazalarından ateşli silah yar

Sağlık Bilimleri İçin Anatomi Genişletilmiş 2. Baskı

240.00 TL

Sağlık bilimlerinin temel derslerinden biri olan anatomi, çağdaş tıp eğitimi ve teknolojinin ilerlemesiyle paralel olarak gelişmektedir. Anatomi geniş ve öğrenimi zor bir bilimdir.Bu zorluk düzenli, planlı ve çeşitli çalışma taktikleriyle kolayca aşılabilir. Sağlık alanında hekimlerin yanı sıra, diğer sağlık personeli yetiştirmek için eğitim veren nitelikli birçok

Vakalarla 112 Acil EKG 2

125.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız;  Hastane öncesi acil tıp sisteminde tanı ve tedavi her zaman büyük rol oynamıştır. Meslek hayatımız boyunca laboratuvar ve radyolojik tanı kriterlerinin aksine, EKG her zaman daha hızlı ve kolay ulaşılabilir olmuştur. Doğru tanı ve tedavi, insan hayatını etkilemektedir. Bu tanı ve tedavilerin başında EKG gelmektedir. EKG okumak ve yoru

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

396.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

Sağlık ve İyi olmanın Geliştirilmesinde ERGOTERAPİ

432.00 TL

Ergoterapistler, özellikle okupasyonel eşitsizliğin, engelliler, yaşlılar, evsizler, kültürel ve dini azınlık grupları, işsizler, mahkumlar, madde kullanım bozukluğu olan kişiler ve mülteciler gibi savunmasız grupları daha çok etkilediğini dikkate alırlar ve katılım için çözüm yolları oluştururlar. Çocukların sosyal ve ruhsal sağlığının desteklenmesi gelecekte

Vestibüler Rehabilitasyon

840.00 TL

Vestibüler nörorehabilitasyon terapistlerinin ve uzmanlık doktorlarının katkıları, oldukça entegre bir ağ boyunca örülmüştür.Her baskıda, uzmanlardan gelen girdilerin karışımı daha sıkı bir şekilde bağlantılı bir hale gelmektedir.Bu akışkanlık öğrenciler tarafından fark edilmeyebilir, ancak belirtmek gerekir ki; ders kitapları bir yana hem hekim hem de hek

Çocuğumun İlk Doktoruyum Kitabı & İlk Yardım Kiti

456.00 TL

EBEVEYNLER İÇİN TEMEL İLKYARDIM BAŞUCU KİTAPÇIĞI VE İLK YARDIM SETİÇocukluk çağı travmaları ailelerin aklına bile getirmek istemediği fakat maalesef çok sık karşılaşılan üzücü deneyimlerdir.Çocukluk çağındaki fiziksel travmalar öncelikli olarak çocuklarda korku ve acıya sebep olmakla birlikte travma anında çocuğunun acı çektiğini gören aileler açısı

Ebelere Yönelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Gebelik ve Lohusalık Dönemi

100.00 TL

"Ebelere Yönelik Ruh Sağlığı ve Hastalıkları: Gebelik ve Lohusalık Dönemi" Kitabının İçindekileri:  1. Bölüm - Ruh Sağlığı ve Hastalıkları        A. Ruh Salığı        B. Ruh Sağlığı Hastalıkları 2. Gebelik ve Lohusalık Döneminde Ruh Sağlığı ve Hastalıkları        A. Annelik ve Psik

Perinatal Bakım Hemşireler ve Ebeler İçin

300.00 TL

PERİNATAL BAKIM Hemşireler ve Ebeler İçinKadın Sağlığı Hemşireleri ve Ebeler, anne-çocuk sağlığının korunması ve geliştirilmesinde önemli sorumlulukları olan sağlık çalışanlarıdır. Bu nedenle güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından takip etmeleri ve uygulamalarına yansıtmaları gerekmektedir. Kadın sağlığı hizmetleri de bu doğrultuda, üreme sağlığı kapsamında ele alınmal

Bir Bakışta Hemşireler için Anatomi ve Fizyoloji

300.00 TL

İnsanlara etkili bir şekilde bakım yapmak için (hasta veya sağlıklı) hemşire, anatomi ve fizyoloji hakkında bir anlayışa ve kavrayışa sahip olmak zorundadır.İnsan vücudu çeşitli yapısal seviyelerde düzenlenmiş organik ve inorganik moleküllerden oluşur; buna rağmen, bir birey bütüncül bir şekilde görülmeli ve tedavi edilmelidir. Hemşirenin uygun ve zamanında bakım sağlayabilmesi içi