Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım

840.00 TL

Pediatri hemşireliği dersine giren öğrencilerin çoğu, tıbbi-cerrahi prensipler hakkında temel bilgiye sahiptir. Bu ders kitabı, bu hemşirelik kavramlarının pediatrik ortamda uygulanmasını kolaylaştırarak öğrencilerin sınırlı bir süre içinde öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Kitap, çocukların bakımını yetişkinlerinkinden ayırt etmek için öğrencil

Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Müdahale El Kitabı

250.00 TL

İşitme engeli ile doğan bebeklerin doğumdan kısa süre sonra işitmelerini değerlendiren test bataryalarının geliştirilmesi bence son yıllarda teknolojinin insan yaşamına olan en önemli katkılarından biridir. Aynı şekilde ileri derecede işitme kaybı ile doğan bebeklerin işitmesine olanak veren koklear implant cihazları için bilimsel mucize denebilir. Bilim ve teknolojideki bu iki gelişme işitme enge

Yenidoğan Hastalıkları Vaka Temelli Güncel Bilgiler

950.00 TL

Yenidoğan bilim dalında bilgi ve (iyi) klinik uygulamalar, eklenen yeni verilerin yararlı bilgiye dönüştürülmesi ile sürekli ve hızlı olarak değişmektedir. Diğer tüm klinik branşlarda olduğu gibi Yenidoğan eğitiminde de en önemli bileşenlerden birisi, vizitler sırasında hasta başlarında yapılan soru-cevaplar, hararetli tartışmalar ve fikir alışverişleridir. Bu eserde, riskli bebeklerin ve kritik h

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet

5610.00 TL

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet temel kitabı tüm çocuk endokrin hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmaları, genetik temelleri, biyokimyasal özellikleri, tanı yöntemleri, tedavi yolları ve uzun dönem izlemi ile ilgili çok kapsamlı bilgiler sunan bir başvuru kaynağıdır.Kitap, temel endokrinoloji, genetik ve laboratuvar bilgileri ile bir alt yapı oluşturduktan sonra büyüme, cinsiye

Pediatrik Beslenme 5.baskı

680.00 TL

Pediatrik Beslenme kitabının beşinci baskısı; diyetisyenler, pediatristler, stajyer doktorlar, bu alanda çalışan kişiler ve öğrenciler için pediatrik beslenme durumu değerlendirmesi ve tedavisi için pratik bir temel sağlamaktadır.Kitap üç kısma ayrılmaktadır:1. Kısım, “Beslenme ve Sağlıklı Çocuk” kısmı; beslenme gereksinimleri, sağlıklı bebekler, çocuklar ve adolesanlar için beslen

Stahl'ın Reçete Klavuzu Çocuk ve Ergenler

1680.00 TL

 Psikofarmakoloji alanında yetkin olmasının yanında psikofarmakolojinin öğrenilmesi ve kavranmasında öncü olan Profesör Stephen Stahl’ın “Stahl’ın Temel Psikofarmakoljisi-Reçete Rehberi: Çocuk ve Ergen” eseri alanında öncülük yapmaktadır.Bu kitapta hem klinik hemde teorik bilgilere okuyucuların kolaylıkla erişmesini sağlamasının çocuk ve ergenlerde sıklıkla kul

PEDİATRİK ACİL TIP

2010.00 TL

Çeviri Editörleri Önsözü Bir hekim için en güzel duygu bir çocuğun hayatına dokunmaktır.Çocuk sağlığı ile ilgili tıptaki gelişmeler baş döndüren ve takip edilmesi zor bir şekilde ilerlemektedir ve gelişmeleri takip etmenin önündeki en büyük engel dil problemidir. Bu nedenle pediatrik aciller ile ilgili birçok ihtiyacı giderecek bu kaynağı Türkçe

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Aciller

120.00 TL

Tıbbın diğer dallarında olduğu gibi çocuk hematolojisi ve onkolojisi konusundaki bütün bilgiler uluslararası online veritabanları, tıp dergileri, bilimsel toplantılar ve ders kitaplarında bulunabilir. Buna karşılık acil durumlarda uygulanacak bilgilerin birçoğu bu kaynaklarda bir arada yer almamaktadır. Elinizdeki bu kitap bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Çocuklarda COVID-19

200.00 TL

İçindekiler: 1. Bölüm COVID-19 Etkeni 2. Bölüm Dünden Bugüne Koronavirüsler 3. Bölüm COVID-19 Çocuk Hastalarda Klinik Semptomlar 4. Bölüm COVID-19 Çocuk Hastalarda Sistem Tutulumları 5. Bölüm COVID-19’un Vasküler Etkileri 6. Bölüm COVID-19 Salgınında Çocuk Acil Yönetimi ve Triyaj