Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım

650.00 TL

Pediatri hemşireliği dersine giren öğrencilerin çoğu, tıbbi-cerrahi prensipler hakkında temel bilgiye sahiptir. Bu ders kitabı, bu hemşirelik kavramlarının pediatrik ortamda uygulanmasını kolaylaştırarak öğrencilerin sınırlı bir süre içinde öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Kitap, çocukların bakımını yetişkinlerinkinden ayırt etmek için öğrencil

Yenidoğan İşitme Taraması ve Erken Müdahale El Kitabı

200.00 TL

İşitme engeli ile doğan bebeklerin doğumdan kısa süre sonra işitmelerini değerlendiren test bataryalarının geliştirilmesi bence son yıllarda teknolojinin insan yaşamına olan en önemli katkılarından biridir. Aynı şekilde ileri derecede işitme kaybı ile doğan bebeklerin işitmesine olanak veren koklear implant cihazları için bilimsel mucize denebilir. Bilim ve teknolojideki bu iki gelişme işitme enge

Yenidoğan Hastalıkları Vaka Temelli Güncel Bilgiler

650.00 TL

Yenidoğan bilim dalında bilgi ve (iyi) klinik uygulamalar, eklenen yeni verilerin yararlı bilgiye dönüştürülmesi ile sürekli ve hızlı olarak değişmektedir. Diğer tüm klinik branşlarda olduğu gibi Yenidoğan eğitiminde de en önemli bileşenlerden birisi, vizitler sırasında hasta başlarında yapılan soru-cevaplar, hararetli tartışmalar ve fikir alışverişleridir. Bu eserde, riskli bebeklerin ve kritik h

Çocuklarda Bulgudan Tanıya Algoritmalar Güncellenmiş ve Genişletilmiş 2.Baskı

1320.00 TL

“ÇOCUKLARDA BULGUDAN TANIYA ALGORİTMALAR” kitabının ilk baskısı pandemi ve diğer olumsuz koşullara karşın çok büyük ilgi görmüş, 1.5 sene gibi kısa bir sürede tükendiği için “GENİŞLETİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ 2. BASKI” yapılmıştır. Kitabımız pediyatri alanında Türkiye’de çıkmış olan en kapsamlı, pratik, güncel ve yararlı “algoritma” kitabıdır. Türkiye, Almanya, ABD ve Kanada’dan 161 yazarın ka

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet

4680.00 TL

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet temel kitabı tüm çocuk endokrin hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmaları, genetik temelleri, biyokimyasal özellikleri, tanı yöntemleri, tedavi yolları ve uzun dönem izlemi ile ilgili çok kapsamlı bilgiler sunan bir başvuru kaynağıdır.Kitap, temel endokrinoloji, genetik ve laboratuvar bilgileri ile bir alt yapı oluşturduktan sonra büyüme, cinsiye

Pediatrik Beslenme 5.baskı

550.00 TL

Pediatrik Beslenme kitabının beşinci baskısı; diyetisyenler, pediatristler, stajyer doktorlar, bu alanda çalışan kişiler ve öğrenciler için pediatrik beslenme durumu değerlendirmesi ve tedavisi için pratik bir temel sağlamaktadır.Kitap üç kısma ayrılmaktadır:1. Kısım, “Beslenme ve Sağlıklı Çocuk” kısmı; beslenme gereksinimleri, sağlıklı bebekler, çocuklar ve adolesanlar için beslen

Stahl'ın Reçete Klavuzu Çocuk ve Ergenler

1200.00 TL

 Psikofarmakoloji alanında yetkin olmasının yanında psikofarmakolojinin öğrenilmesi ve kavranmasında öncü olan Profesör Stephen Stahl’ın “Stahl’ın Temel Psikofarmakoljisi-Reçete Rehberi: Çocuk ve Ergen” eseri alanında öncülük yapmaktadır.Bu kitapta hem klinik hemde teorik bilgilere okuyucuların kolaylıkla erişmesini sağlamasının çocuk ve ergenlerde sıklıkla kul