Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

EKG Yorumu Cep Kitabı

150.00 TL

EKG tıp eğitiminin vazgeçilmez ve son derece önemli bir bölümüdür. Kardiyoloji arenasında son yıllarda gelişen baş döndürücü tanı tekniklerine karşın önemini hiçbir zaman kaybetmemiştir. EKG’nin dijital değerlendirilmesi kısmi yarar sağlasa da halen hekim yorumu son derece önemlidir. Akut koroner sendrom ve kalp ritim bozukları acil tedavi gerektiren klinik durumlardır ve tanı konulmas

Vakalarla 112 Acil EKG 2

100.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız;  Hastane öncesi acil tıp sisteminde tanı ve tedavi her zaman büyük rol oynamıştır. Meslek hayatımız boyunca laboratuvar ve radyolojik tanı kriterlerinin aksine, EKG her zaman daha hızlı ve kolay ulaşılabilir olmuştur. Doğru tanı ve tedavi, insan hayatını etkilemektedir. Bu tanı ve tedavilerin başında EKG gelmektedir. EKG okumak ve yoru

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

310.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Kardiyak Muayene

275.00 TL

Kardiyoloji branşının kökleri uzun yıllar önceye dayanmasına rağmen, temel fizyolojik gerçekler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Kardiyak muayenenin temelini kalbin fizyolojik özellikleri belirler. Kardiyak fizyolojiyi anlamak kardiyoloji klinik pratiğinin önemli bir parçaşı olup; gerek tanı koymada, gerekse tedavide karar verme aşamasında önemlidir.

Pratik Klinik Kardiyoloji

610.00 TL

“Klinik Kardiyoloji: Tanı ve Tedavi” ilk baskısı 2013 ve 2. baskısı 2019 yıllarında yayınlandı. Kitabımız “Semiyoloji” kitabına ihtiyaç duyulmamasını sağlayan giriş bölümleri sonrasında, “Kardiyolojinin Tanı ve Tedavi Metotları”nı içerecek, ardından “Klinik Kardiyoloji” kitabında olması gerektiği gibi, ancak daha geniş bir spektrumda, kalp ve damar hastalıklarının her konusu dozunda bir detayla an

Grossman & Baim Kardiyak Kateterizasyon, Anjiyografi ve Girişim

1650.00 TL

Grossman ve BaimKardiyak Kateterizasyon. Anjiyografi ve Girişim. Sekizinci BaskıKalp kateterizasyonu konusunda önde gelen referans kaynaklardandır ve deneyimli uzman uygulayıcılara, asistanlara ve kardiyoloji alanında hizmet veren tıbbi personele hitap etmektedir.Kitap okuyucu ve dernekler tarafından MÜKEMMEL KAYNAK olarak değerlendirilmiştir.

Tanısal Kardiyoloji Ders Kitabı

90.00 TL

Klinik kardiyoloji pratiğini diğer bilim dallarından ayıran en önemli yaşamsal özellikleri akur koroner sendromlar, akut kalp yetersizliği ve malin aritmiler gibi majör sendromlarda ''ölüm ile yaşam yani teşhis ve etkin tedavi'' arasındaki dar zaman aralığıdır.Bunun gerçek yaşamdaki anlamı hasta ile ilk tıpsal temasta fizik muayene ile hızla doğru ön tanının konması ve etkin tedavi

Temel Kardiyoloji + VCD

810.00 TL

-Türkiye’de ulusal olarak oluşturulmuş, kapsamlı ve güncel Türkçe kardiyoloji kaynak kitabı.-Yüzlerce kardiyoloji uzmanından bu alandaki en son gelişmeler ve güncellemeler.-Kardiyolojinin sık karşılaşılan ve sık görülen tüm majör hastalık, bulgu ve patolojileri.- Kapsamlı ve referanslı içerik.- Binlerce kardiyolojik görsel ve şemalar.

Akut Koroner Sendromlar

85.00 TL

ÖNSÖZAkut Myokard İnfarktüsü geçirmekte olan bir hastanın ilk muhatap olacağı genellikle acil servistir ve pratisyen hekimdir. Acil serviste tanı ve ilk müdahalesini takiben ileri tedavi için Koroner Yoğun Bakım servisine nakledilir. Dolayısıyla acil serviste çalışan pratisyen hekimin konu ile ilgili bilgi ve tecrübesi ne kadar iyi ve yaterli ise hastaya uygulanabilecek tanı ve tedavi müda

Oxford Kardiyoloji El Kitabı

330.00 TL

Kardiyovasküler hastalıklar gelişmiş ülkelerde morbidite ve mortalitenin önde gelen nedeni olmaya devam ederken, dünyanın diğer bölgelerinde sıklığı hızlı bir şekilde artmaktadır. Kardiyovasküler tedavinin genişlemeye devam etmesi ve yeni alt uzmanlık alanların gelişmesi kardiyologların uygulama alanını büyütmektedir.Oxford Kardiyoloji El kitabının yeni baskısı bu uygulama alanını

AHA Klinik Kardiyak Danışmanı

265.00 TL

Amerikan Kalp Birliği Klinik Kardiyoloji Konseyi yazarları tarafından yazılan AHA Klinik Kardiyak Danışmanı, 3. Edisyon hem sık hem nadir kardiyovasküler problemlerin tanısında ve yönetiminde hızlı ve güvenilir bir kaynaktır.Tamamen revize edilen bu yeni edisyon; popüler, okuması kolay, 2 sayfa 5 dakika danışman formatında 169 tane hastalık, sendrom, esas şikayet kapsamakta, temel bilgi, t

Cleveland Klinik Kardiyoloji

1100.00 TL

Cleveland Klinik Kardiyoloji Gözden Geçirme İkinci Edisyon kardiyoloji alanında board sertifikasyon sınavları ve yeniden sertifikasyon sınavlarına hazırlanmanızı sağlamaktadır. Bu kitap Cleveland Klinik Vakfı Kardiyovasküler Tıp Bölümü klinisyenleri tarafından ClevelandCleveland Klinik Kardiyoloji Gözden Geçirme İkinci Edisyon kardiyoloji alanında board sertifikasyon sınavları ve y

KLİNİK KARDİYOLOJİ Tanı ve Tedavi

4250.00 TL

2013 yılında ilk baskımız yayınlandı. Kitabımız “Semiyoloji” kitabına ihtiyaç duyulmamasını sağlayan giriş bölümleri sonrasında, “Kardiyolojinin Tanı ve Tedavi Metotları”nı içerecek, ardından “Klinik Kardiyoloji” kitabında olması gerektiği gibi, ancak daha geniş bir spektrumda, kalp ve damar hastalıklarının her konusu dozunda bir detayla anlatılmıştı. Tıp öğrencileri için kitabın göreceli olarak

Kadınlarda Kalp Hastalıkları

130.00 TL

Her ne kadar kalp hastalıkları tüm dünyada gelir ve sosyal seviyeden bağımsız olarak kadınlarda bir numaralı ölüm sebebi olsa da, bu konuda basılı kitap sayısı çok azdır. Ayrıca hem genel toplumda hem de medikal profesyonellerde kalp hastalıklarının ve özellikle koroner arter hastalıklarının kadınlarda daha nadir görüldüğüne dair yanlış bir kanı mevcuttur. Buda kadınlarda teşhisin konmasında gecik