Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

18 sonuç gösteriliyor

Onkolojik Hastalarda Seksüalite ve Fertiliteye Multidisipliner Yaklaşım

750.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız,Kanser, insanoğlunun en sık ölüm nedenlerinden biri olmakla birlikte, son yıllardaki tıbbi ve teknolojikgelişmeler sayesinde kanserli hastaların sadece %38- 46’ sı asli hastalıklarından ölmektedir. Dolayısıylakanser hastası, hayatının belli bir dönemini, kanserle birlikte idame ettirmektedir. İster tedavide kür sağlansın isterse terminal döneme gidi

Onkolojik Aciller

300.00 TL

İçindekiler: Bölüm 1 Hedeflenmiş tedaviler (Tirozin kinaz inhibitörleri) Bölüm 2 Hedefe Yönelik Tedavilerin Acil Yan Etkileri Bölüm 3 Onkoloji Hastalarında Girişimsel Radyolojik İşlemler Sonrası Gelişen Bulgu ya da Komplikasyonların Acil Ünitesindeki Yönetimi Bölüm 4 Radyoterapi Radyocerrahi (SRS/SBRT) Akut - Acil Yan E

Temel Onkoloji

600.00 TL

İÇİNDEKİLER1. KISIM TÜMÖR BİYOLOJİSİ1. Bölüm Kanser Biyolojisinin Temelleri2. Bölüm Hücre Siklusu ve Kontrol Noktaları3. Bölüm Tirozin Kinaz Aktivitesine Sahip Büyüme Faktörü Reseptörleri4. Bölüm Tirozin Kinaz Reseptörlerinin Sinyal Yolakları5. Bölüm Kanserde Tirozin Kinaz Dışındaki Sinyal Yolakları

Onkoloji ve Palyatif Bakımda Ergoterapi

450.00 TL

Umut vadeden çalışmalara rağmen kanser halen günümüzün en korkulan hastalığı olmaya devam etmektedir. Son yirmi yılda geliştirilen yeni kemoterapi ilaçları, hedefe yönelik akıllı ilaçlar, immünoterapi ve radyoterapi teknolojisindeki yenilikler sayesinde her üç kanser hastasından ikisi hastalıktan kurtulmakta veya tedavilerin bir takım yan etkileri ile beraber uzun yıllar yaşamaya devam edebilmekte

Osteosarkoma Güncel Bakış

120.00 TL

Primer kemik malign tümörlerinden genç erişkinlerde en sık görüleni osteosarkomdur. Erişkinlerdeki osteosarkomların sıklıkla kemiğin Paget hastalığının sarkomatöz dönüşümünden, kemik ışınlamasından, kemik infarktından ya da diğer bazı benign kemik lezyonlarından kaynaklan-dığı düşünülür. Kanser tedavisinin olmazsa olmaz prensibi yani multidisipliner onkolojik yaklaşımın önem kazandığı

Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik Yönetimi

360.00 TL

Kolorektal Kanser Tanı ve Klinik YönetimiKolorektal Kanser: Alanında tecrübeli kolorektal cerrahlar, gastroenterolojistler ve onkologların kolorektal kanser alanındaki önemli pratik tecrübe ve klinik yönetimleri pratik kılavuzlarla birlikte teşhis ve takipleri.Bu kitap cerrahi, kemoterapi ve radioterapiyi içeren çeşitli yeni ve acil tedavileri içeren çalışmaları kap

Acil Dahiliye

1440.00 TL

Tıp ilmi insanlık tarihi boyunca en muteber ilimlerden olmuştur. Çünkü sağlık insanlık açısından hayatın sür-dürülebilirliğinde en önemli köşe taşlarındandır. Sağlıklı bir yaşam en büyük nimetlerden kabul edilmiş ve buna hizmet eden doktorlar da yüzyıllar boyunca toplumda saygın bir yere sahip olmuşlardır. Günümüze gelinceye kadar tıp ilminde büyük gelişmeler olmuş teknolojinin de katkısıyla moder

Pratik Klinik Onkoloji

450.00 TL

Bu kitap, klinik onkoloji alanının günlük uygulamalarına çok yönlü olarak ışık tutmak üzere hazırlandı. Kitapta kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi ve biyolojik tedaviler gibi ana tedavi modalitelerinin yanında onkolojik aciller, palyatif bakım, onkolojik araştırmalar gibi önemli konulara da değinildi. Her bir bölümde tümör tiplerinin tanımı, teşhisi ve tedavileri özetlendi.&nbs

Yumuşak Doku Tümörleri

275.00 TL

Yumuşak Doku Tümörleri Kitabı ağırlıklı olarak "Patoloji Dernekleri Federasyonu Lokomotor Sistem Patolojisi Çalışma Grubu" üyelerinin ve bazı diğer yazarların ortak emeği ile ortaya çıkmıştır. Kitabımızda tüm patologların günlük rutinlerinde her an karşılaşabilecekleri yumuşak doku tümörlerine ait klinik ve patolojik özellikler uzun metinler yerine anahtar cümleler şeklinde özetlenmiş, bilgilerin

Wallach'ın Tanıda Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması

1370.00 TL

Bu kitap test sonuçlarını, bu sonuçların olası anlamlarını, ayırıcı tanıları ve mevcut testlere ilişkin kısa açıklamaları sunarak, hekimlerin testleri daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayan laboratuvar testlerine yönelik pratik bir kılavuzdur.Kitap iki bölüm olarak tekrar düzenlenmiştir. Birinci bölümde, laboratuvar testleri alfabetik sırada listelenmiş ve klinik