Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

15 sonuç gösteriliyor

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

480.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Göğüs Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım

200.00 TL

Göğüs ağrısı kardiyak, respiratuvar, gastrointestinal sistem hastalıkları gibi pek çok durumda ortaya çıkabilir. Bununla birlikte tüm acil servis başvurularının yaklaşık %10’unu göğüs ağrısı oluşturmaktadır. Ayırıcı tanıda detaylı bir anamnez ve fizik muayene sonrasında başta akciğer grafisi olmak üzere görüntüleme yöntemlerinden ve özgün laboratuar testlerinden yararlanılmalıdır. Göğüs ağrısı, ne

Lange Solunum Hastalıklara Bütün Bir Yaklaşım

750.00 TL

Elinizdeki bu kitap, ‘temel bilimleri klinik temelleri ile harmanlayan yenilikçi ve akciğere özel bir metin’ olarak tanımlanmış yazarlarınca. Bence çok güzel özetlemiş bu ifade bu mükemmel eseri. En önemli farkı da diğer eserlerden, fevkalede şekil ve tablolarıyla konuların anlaşılmasının çok kolaylaştırılmış olması. Ç̧ok iyi görselleştirilmiş olan bu kitap hücre biyolojisi, anatomi, fizyoloji, fa

Bronkoskopiye Giriş

250.00 TL

Bugün için göğüs hastalıkları uzmanlarının vazgeçilmezi olan bronkoskopi ve bronkoskopik işlemler kitapta ayrı ayrı bölümler halinde anlatılmaktadır. Bronkoskopik anatomi, bronkoskopi ünitesinin oluşturulması, bronkoskopide sedasyon, özellikle fleksibl bronkoskopi endikasyonları, kontrendikasyonları, tanısal işlemler görsel materyalle birlikte açıklayıcı şekilde anlatılmaktadır.

Bir Bakışta Solunum Hastalıkları

390.00 TL

Tıp müfredatı dikey olarak giderek daha fazla entegre olurken klinik örnek ve olguların daha fazla oranda kullanımı temelde yatan temel bilimleri kavramayı kolaylaştırmakta, öte yandan temel bilim kavramlarının kullanımı da hastalıkların fizyopa- tolojisi ve tedavisini anlamaya yardımcı olmaktadır. Solunum Sistemine Bir Bakış bu eğilimi dikkate alarak yazılmış bir kitap- tır ve temel biliml

Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları

225.00 TL

İnsanların yaşamları boyunca en sık etkilendikleri enfeksiyonlardır.Kişiler,genellikle her yıl ortalama iki veya üç kez üst solunum yolları enfeksiyonu geçirir.Farklı etkenlerle oluşmalarına karşın klinikleri genellikle birbirine benzeyen hastalık tablolarına yol açarlar. ÜSYE`na çok sayıda virüs ve bakteri neden olmaktadır.Viral ve bakteriyal enfeksiyonların kliniği bazen birbirine çok benzemekte

TÜSAD Göğüs Hastalıkları

780.00 TL

Solunum sistemi hastalıkları; her yıl milyonlarca insanı değişik boyutlarda etkileyen, bazılarının yaşamını kaybetmesine neden olan, önemli bir bölümünün ise yaşam kalitesini ciddi olarak bozan bir dizi sağlık sorununu kapsamaktadır. Dünyada Astım’ın 235 milyon, KOAH’ın 200 milyon insanı etkilediğini , her yıl yaklaşık 1.5 milyon insanın Akcğer Kanseri nedeniyle yaşamını kaybettiğini gözönüne alır

Pulmoner Vasküler Hastalıklar

1030.00 TL

Yakın geçmişe kadar ağırlıklı olarak klinik değerlendirmeyle ve ayırıcı tanı yaparak adı konan pulmoner sistemin vasküler hastalıkları, günümüzde geliştirilen tanı yöntemleri ile daha çok tanımlanabilen ve adını kolayca koyabildiğimiz bir hastalık haline gelmiştir. Bu sayede söz konusu hastalıkların önemi daha iyi fark edilir hale gelmiş, artan ilgi, patogenezde daha fazla aydınlanmayı sağlamış, b

Müller'in Akciğer Hastalıkları

1950.00 TL

Akciğer hastalıklarının histopatolojik bulgularının radyolog tarafından bilinmesi, hastalığın görüntüleme çalışmalarında yarattığı anormalliklerin tam olarak anlaşılabilmesi için gereklidir.Bunun tam tersi olarak, patolog için hastalığın radyolojik özelliklerinin ve yayılımının bilinmesi sıklıkla tanıya yardımcıdır ve bazen tanıda bu bilgiler çok önemlidir.Patoloji uzmanı örnekle

Pulmoner Rehabilitasyon

850.00 TL

Pulmoner ya da solunum sistemi hastalıkları günümüzde, yüksek oranda mortalite ve morbiditeye neden olan önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Pulmoner hastalıklarla başa çıkmada uygun medikal tedavi uygulamaları ile birlikte pulmoner rehabilitasyon yaklaşımları da son derece önemlidir.Pulmoner rehabilitasyon Avrupa Solunum Araştırmaları Derneği (ERS) ve Amerika Toraks D