Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

18 sonuç gösteriliyor

Yatakbaşı Ultrasonografi

910.00 TL

Yatakbaşı Ultrasonografi, son 30 yıldır klinisyenlerin giderek artan kullanımı sonucu, tıp mesleğinin vazgeçilmez bir tanı aracı olan steteskopun yerini almaya başladı. Politravma, şok tablosundaki hasta, nefes darlığı ile başvuran hastalar, karın ağrılı hasta gibi birçok semptom ve hastalığın yanında, yatakbaşında uygulanan invaziv girişimlerdeki kullanımı ile de komplikasyon oranlarını azaltıp,

Kolaylaştırılmış Acil Ultrason

250.00 TL

Bu el kitabı Acil ve Kaza Radyolojisinde, hem gerekli temel bilgileri, hem de yenilik ve gelişmeler konusunda önemli bilgiler içermektedir. Kitapta tipik ve ilginç olgular çekici gerçek öykülerle anlatılarak karmaşık konuların daha kolay anlaşılmasına özen gösterilmiştir.Acil ve kaza departmanlarında çalışan binlerce acil ve kaza filmi rapor eden radyologlar tarafından yazılan bu e

Ürogenital Ultrason

220.00 TL

Geniş kapsamlı ders kitaplarında ele alınmasına imkan olmayan ayrıntıları içeren Ürogenital Ultrason ikinci baskı,hızla değişen dünyamızda güncel kalabilmek için tümüyle gözden geçirilmiş kapsamlı bir çalışmadır.İÇİNDEKİLER1.Böbrek2.Üreterler3.Mesane4.Prostat ve Seminal Veziküller5.Skrotum6.Erkekte Anterior Üretra Ultrasonografi

BT Çekim Protokolleri

110.00 TL

Bu kitapta; hastaların uygun pozisyonda yatırılmasından, vücut bölümlerinin ne tür BT inceleme prosedürleri ile değerlendirilebileceğine, kontrast madde kullanımının gerekli olduğu durumlardan, kontrast madde kullanımının yaratabileceği yan etkiler ve tedavi yöntemlerine değin bir çok konu ayrı bölümler halinde ele alınmıştır. İÇİNDEKİLERBÖLÜM 1. Vücut

Nöroradyoloji İşaretleri

1860.00 TL

Bu kitapla bilgisayarlı tomografi, manyetik Rezonans, anjiyografi, radyoloji, ultrason ve nükleer tıp yöntemlerindenöroradyolojideki 440’dan fazla işareti gözden geçirerek göreli boşluğu doldurmak amaçlanmıştır.Erişki ve Genel Beyin,Pediatrik Beyin,Baş Boyun ve Orbita,Vasküler,Kafatası ve Yüz Kemikleri,Vertebra,Omirilik ve Sin

Abdominal Görüntüleme İpuçları ve Tuzaklar Varyasyonlar ve Diğer Zor Tanılar

1350.00 TL

Sayın Profesör Coakley'in deneyimleri ile yoğurmuş olduğu bu kitabı siz değerli meslektaşlarımız için hazırlamaya çalıştık. Abdominal radyoloji alanında 101 olgu, zengin bir görüntü içeriği ile okuyucuya sunulmuştur. Yazarın, konu içeriklerini belirli bir sırada yapması kitabı rahat okunabilir ve takip edilebilir bir hale getirmiştir. Dil kurgusu açısından olabildiğince yazarın cümlelerine sadık k

Kemik Yaşı Atlası

1000.00 TL

Bu referans atlas nasıl hazırlandı?Toplamda 25 bin civarı, el-el bilek, dirsek, humerus, pelvis grafileri ve klavikula BT görüntüleri cinsiyet ve yaşlara göre tasnif edilerek her bir ossifikasyon merkezi için ayrı ayrı maturasyon değerlendirmesi yapıldı. Özellikle adli vakalarda, olgunun “hangi yaş içerisinde olduğu” cevabının verilmesi gerektiğinden, standart oluşturma amaçlı olarak doğum