Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Temel Beslenme

420.00 TL

• Her Yönüyle Beslenme Bilimi ve Sağlık• Ön lisans, Lisans ve Lisans Üstü Eğitim Gören Tüm Öğrenciler İçin Temel Beslenme Ders Kitabı• Multidisipliner, Güncel, Referanslı, Bilimsel Kaynak Kitap   Elinizde yer alan bu kitap, beslenme ile ilgili ama birbirinden çok farklı alanlarda çalışan

Pediatrik Beslenme 5.baskı

680.00 TL

Pediatrik Beslenme kitabının beşinci baskısı; diyetisyenler, pediatristler, stajyer doktorlar, bu alanda çalışan kişiler ve öğrenciler için pediatrik beslenme durumu değerlendirmesi ve tedavisi için pratik bir temel sağlamaktadır.Kitap üç kısma ayrılmaktadır:1. Kısım, “Beslenme ve Sağlıklı Çocuk” kısmı; beslenme gereksinimleri, sağlıklı bebekler, çocuklar ve adolesanlar için beslen

Keto Diyet

100.00 TL

Yeni mezun bir beslenme uzmanı iken bir danışanım bana, eşinin ketojenik beslendiğini, günde 20 saat oruç tuttuğunu söylediğinde çok şaşırmıştım ve sanki karşımdaki kişi bu dünyadan değilmişçesine yadırgamıştım. Bu durum aldığım eğitime, öğrendiklerime daha da doğrusu öğretilenlere öyle zıttı ki bunun da “moda bir diyet” olduğunu, kendilerine bile bile zarar verdiklerini düşünmüştüm.

Tip 1 Diyabet Yönetimi

140.00 TL

Giderek artan tip 1 diyabet özellikle çocukların yaşam biçimini etkilemektedir.Doğru yönetim, komplikasyonsuz, sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Diyabet eğitimi sağlık profesyonellerince yapılır. Günümüzde bir standardı olmayan bu eğitimi her profesyonel, kendi sistemini deneyerek bulmaktadır.Bu kitapçık, tip 1 diyabet eğitiminde standart oluşturmak üzere Nola Pender'in "Sağlığı

Endokrinoloji

390.00 TL

Endokrinoloji tıp ilminin bir bilim dalı olup endokrin sistemini; yani iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini araştırıp inceler. Endokrinoloji ile ilgili iç salgı bezleri hastalıklarına örnekler: hipofiz bezi hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, böbreküstü bezlerinin hastalıkları, insülin hormonu ile ilgili hastalıklar... v

Klinisyenler için BESLENME

390.00 TL

Beslenme; sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır.Beslenme açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Yeterli ve dengeli beslenme sağlığın temelidir.Besin öğeleri vücudun ge

Diyabet Tedavisinde Önerilen Endüstiriyel İlaçlar, İnsülin ve Bitkisel Yaklaşımlar

290.00 TL

Herhangi bir hastalığın tedavisinin olması gerektiği gibi yapılabilmesi için söz konusu olan hastalığın sebebini, nasıl ve ne gibi zararlar verdiğini de bilmek gerekir. Tıp Bilimi ve Tekniği Eski Çağ’dan beri var olduğu halde yerinden doğrularak ilerleme koşusuna ancak 19. yüzyılda başlamıştır. Kimya, Fizik, Biyoloji, Fizyoloji, Mikrobiyolojinin de atılım yapması aynı yüzyıldadır.Diyabetin

Fitoterapi ve Aromaterapi

470.00 TL

Sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak için kullandığınız tıbbi bitkileri ne kadar tanıyorsunuz?Aldığınız bilgilerin doğruluğundan ne kadar eminsiniz?Eğer bazı rahatsızlıklarınız varsa ve ilaç kullanıyorsanız, aynı zamanda tıbbi bitkilerden de yararlanmak  istiyorsanız,Tıbbi bitkilerden hangi kullanım şekilleriyle yararlanabileceğinizi ve günlük dozların

Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım

500.00 TL

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan obezitenin tedavisinde ve önlenmesinde multidisipliner yaklaşım adına ilk çalışmalardan biri olan kitabımıza emeği geçen tüm kıymetli yazarlarımıza ve yayınevi çalışanlarına öncelikle teşekkür ederim.Serinin ilk kitabı olacağını düşündüğümüz ‘’Obeziteye Multidisipliner Yaklaşım’’ kitabından tüm hekimlerimizin faydalanmasını, kitabın ülkemi

Klinik Uygulamalarda Beslenme

580.00 TL

Bu kitap, beslenmenin sağlık etkisi, hastalık kültür,ve nüfus yapısı, yaşam döngüsü ve organ sistemleri gibi alanların tamamında ele alınmıştır. Bu kitap geniş çaplı referanslar ile kapsamlı ele alınırken her zaman pragmatik olmasına ve beslenmenin klinik uygulamaya hizmet etmesine odaklanılmıştır. Klinik Uygulamalarda Beslenme Kitab,ı beslenme kilo kontrolü, yaşam tarzı tıbbı, hasta merkezli bakı

Beslenme ve Diyet Temel İlkeleri

540.00 TL

Tüm dünyada yeni teknolojik gelişmeye koşan insanoğlu, son yıllarda teknolojiden kaçmak, doğaya ve doğal ürünlere sığınmak istemektedir. Özellikle beslenmede ve gıda tüketiminde doğal ürünleri aramaktadır. Bu nedenle beslenmenin ve gıdaların önemi her geçen gün hızla artmaktadır. Beslenmeye bağlı hastalıkların hızla artması nedeniyle yakın gelecekte insanlığın en büyük sorunu gıda ve beslenme konu

Dr. Amino Asit

60.00 TL

Değerli okuyucularım,Bu kitabı okuduğunuzda sağlığa ilişkin ne biliyorsanız bilin tam bir milat yaşayacağınızı; tekrarlanan bilgilerden arınmış konular bulacağınızı belirtmek isterim.Bu kitapta canlıların yapı taşlarını oluşturan amino asitleri ve amino asitlerin yaşamın her anına nasıl etki ettiğini okuyacaksınız.

Diyabetik Aciller Tanı ve Klinik Tedavi Yaklaşımı

160.00 TL

Diyabetik Aciller Tanı ve Klinik Tedavi YaklaşımıDiyabetlide acil sorunların gelişmesinde pek çok sebep olabilir; sayılabilecek en önemlileri tanıda gecikme, gerekli tıbbi bakımda yetersizlik veya yoksunluk, eğitimsizlik ve önerilen tedaviye hastanın uyumsuzluğudur. Bu nedenle diyabet tedavisini düzenleyen her hekimin diyabetteki acil sorunları bilmesi, tanı