Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

İlk ve Acil Yardım

420.00 TL

Hayatımızın geçmişten günümüze değişmeyen gerçekleri vardır: doğum, hastalık, ölüm gibi... İnsanlık tarihi kadar eski olan hastalık ve kaza durumları ise sürekli varlığını sürdürmüş ancak zaman içinde değişik hallere dönüşmüştür.Önceleri düşme, darp veya savaş sonucu olan travmalar, günümüzde çok daha değişik durumlara bürünmüş trafik kazalarından ateşli silah yar

Aile Hekimleri ve Acil Tıp için Covid-19

620.00 TL

Tarihi olaylar geleceğe ışık tutarak geçmişin tecrübesini yeni nesillere aktarır. Dünya tarihinde çok önemli bir yer tutacak olan yüzyılda bir görülen ancak yaşadığımız zamanın özellikleri nedeniyle birçok ilki tarihe yazdıran bir dönem yaşıyoruz: Covid 19 Pandemisi Bu pandemiyi ve getirdiklerini öğrettiklerini hep birlikte yaşayarak edindiğimiz tecrübeyi sadece tıp kitapların

Çocuğumun İlk Doktoruyum Kitabı & İlk Yardım Kiti

540.00 TL

EBEVEYNLER İÇİN TEMEL İLKYARDIM BAŞUCU KİTAPÇIĞI VE İLK YARDIM SETİÇocukluk çağı travmaları ailelerin aklına bile getirmek istemediği fakat maalesef çok sık karşılaşılan üzücü deneyimlerdir.Çocukluk çağındaki fiziksel travmalar öncelikli olarak çocuklarda korku ve acıya sebep olmakla birlikte travma anında çocuğunun acı çektiğini gören aileler açısı

Paramedik

360.00 TL

İçindekiler: Kısım 1 GENEL KONULAR  Bölüm 1 Acil Sağlık Hizmetlerinde Halk Sağlığı Yaklaşım Bölüm 2 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm 3 Acil Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm 4 Acil Sağlık Çalışanları ve Ergonomi Bölüm 5 Acil Sağlık Hizmetleri, Evde Sağlık ve Yaşl

PEDİATRİK ACİL TIP

2010.00 TL

Çeviri Editörleri Önsözü Bir hekim için en güzel duygu bir çocuğun hayatına dokunmaktır.Çocuk sağlığı ile ilgili tıptaki gelişmeler baş döndüren ve takip edilmesi zor bir şekilde ilerlemektedir ve gelişmeleri takip etmenin önündeki en büyük engel dil problemidir. Bu nedenle pediatrik aciller ile ilgili birçok ihtiyacı giderecek bu kaynağı Türkçe

Çocukluk Çağı Kazalarına Acil Yaklaşım

184.00 TL

Ülkemizde her yıl kazalar nedeniyle binlerce insan hayatını kaybetmekte ve yaralanmalar nedeniyle sakat kalmaktadır. Kazalardaki ölümlerin yaklaşık %10’u ilk beş dakikada, yaklaşık yarısı ise ilk otuz dakika içerisinde gerçekleşmektedir. Bu nedenle kazalarda ilk ve acil yardımın mümkün olan en kısa sürede ve etkin bir şekilde yapılması hayat kurtarıcı olmaktadır.Çocukluk Çağı Kazal

Yatakbaşı Ultrasonografi

910.00 TL

Yatakbaşı Ultrasonografi, son 30 yıldır klinisyenlerin giderek artan kullanımı sonucu, tıp mesleğinin vazgeçilmez bir tanı aracı olan steteskopun yerini almaya başladı. Politravma, şok tablosundaki hasta, nefes darlığı ile başvuran hastalar, karın ağrılı hasta gibi birçok semptom ve hastalığın yanında, yatakbaşında uygulanan invaziv girişimlerdeki kullanımı ile de komplikasyon oranlarını azaltıp,

Cander Acil Tıp Temel Başvuru Kitabı

7700.00 TL

Bir hayatı kurtaran tüm insanlığı kurtarmış gibidir düsturu acil tıp için büyük anlamlar içermektedir. Bu kutsal vazife ifa etmek bir çok zorluğu beraberinde getirmekte hemen her semptomun altından önemli bir acil durum çıkabilmektedir. Bu yüzden çok geniş bir bilgi birikimine, her gün yeni şeyler öğrenmeye en çok ihtiyaç duyulan bölüm olmakta romatolojiden dermatolojiye, ortopediden gö

Acil Bakım

240.00 TL

İçindekiler: BÖLÜM 1. GENEL KONULAR KONU 1. Acil Bakımın Özellikleri,Tanım ve Kavramlar KONU 2. Acil Bakımın Tarihsel Süreci KONU 3. Acil Hemşiresinin Görev Yetki ve Sorumlulukları KONU 4. Acilde Yasal Düzenlemeler

Hastane Acillerinde Resmi ve Gayriresmi Yapısal Uyuşmazlığın Hasta ve Personel Tatmini Üzerine Etkisi

40.00 TL

"Hastane Acillerinde Resmi ve Gayriresmi Yapısal Uyuşmazlığın Hasta ve Personel Tatmini Üzerine Etkisi başlıklı kitabım Sosyoloji Yüksek Lisans tez konumun kitap formatına getirilmiş şeklidir. Sosyoloji Yüksek Lisans Tez çalışmam sırasında bana her konuda desteğini ve katkısını veren tez danışmanım Prof. Dr. Nevin Güngör Ergan’a ve tezimin yapılanmasında danışmanım gibi emek harca

Hastanelerde Acil Yardım ve Afet Yönetimi

68.00 TL

Ülkemizde sağlık sektöründeki gelişmelere paralel olarak, üniversitelerde de Sağlık Yönetimi ile ilgili ön lisans, lisans ve lisansüstü bölümlerde öğrenci sayıları gün geçtikçe art­maktadır. Sağlık Kurumlarında ihmal edilmemesi gereken konulardan biri de Afet Yönetimi’dir. Hastanelerde Acil Yardım ve Afet Yönetimi ile ilgili hazırlanan bu eserin üni­versite öğrencilerine ve sağlık yöneticisi adayl