Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Diş Hekimliğinde Mikrobiyoloji

350.00 TL

Klinik Mikrobiyoloji, tıbbın tüm alanlarına hizmet veren ve zaman içerisinde en hızlı gelişim gösteren bilim alanıdır. Özellikle yeni moleküler tekniklerin kullanımı ile ortaya çıkan yeni bilgiler, mikrobiyolojiyi sürekli aktif, hızla sonuca giden çok geniş bir bilim alanı haline getirmiştir. Çoğu zaman bildiğimiz bilimsel doğrular, kısa bir süre içerisinde çok önemli değişimler gösterebilmektedir

Diş Hekimleri İçin Acil Yaklaşımlar

60.00 TL

Bütün tıbbi müdahalelerde en önemli hedef insanı hayatta tutmak­tır ve zarar vermemektir.Resüsitasyon gibi son derece kritik olan bu durumda müdaha­lenin en iyi şekilde yapılması, bütün bilimsel yöntemlerin gereken zamanda, gereken sırada ve gereken bicimde uygulanması; uygula­mada hiçbir eksiklik veya hatanın olmaması son derece önemlidir. Bu amaçla resüsitasyon kılavuzları gelişt

ITI Treatment Guide CİLT 10 - Estetik Bölgede İmplant Tedavisi Tek Diş Eksikliklerinde Güncel Tedavi Yaklaşımları ve Kul

1666.00 TL

Treatment Guide serisinin 10. yıldönümünün ardından ITI; ilk ciltte konu edilen tek diş eksikliklerindeki implant tedavilerinin incelenmesinden sonraki 10 yıl içinde hem malzeme hem de teknoloji açısından çok yoğun değişimler yaşandığını göz önüne alarak konu il

Diş Hekimliği Öğrencileri ve Diş Hekimleri için Ansiklopedik Sözlük

80.00 TL

Sözcükler kelimelerin hakiki anlamlarını, tasvir ederler, dolayısı ile, eşyanın zihin algısının belirli bir lisandaki izdüşümüdür. Bu sebeple yabancı dilden Türkçeleştirilen diş hekimliği sözlükleri kaçınılmaz olarak, kaynağını aldığı dili kullanan toplumların mesleki gelenek ve rutinlerinden izler taşır. Böyle çeviri sözlüklerde yer alan terimlerin kimisi yanlış anlaşılmış, kimisi hiç anlaşı

Kraniyomaksillofasiyal Osteosentez Atlası Mikroplar, Miniplaklar ve Vidalar

125.00 TL

Kraniyomaksillofasiyal ve oral cerrahinin çığır açan bu osteosentez atlasının uzun süredir beklenen ikinci baskısı şimdi; yeni teknikleri, uygulamaları, aletleri ve materyalleri aktarmak üzere tümüyle güncellendi. Ayrıntılı şekilleri, çok öğretici tam renkli çizimleriyle kitap, rezorbe olabilen plak ve vidaların kullanımı, kemik distraksiyonundaki modern teknikleri ve travma ve konjenital deformas

Diş Hekimliği Pratiğinde Yumuşak Dokuda Lazer Uygulamaları

175.00 TL

Lazer son yıllarda diş hekimliği alanında oldukça yoğun şekilde kullanıma girmiştir. Değişik konularda üstünlüğü gerçekten tartışılamayan, hatta bazı alanlarda da alternatifsiz olan bu sistem geleneksel tedavi yöntemlerinin yanı sıra destekleyici tedavi olarak, bazı vakalarda ise bu tedavilerin yerine kullanılmaktadır. Diş hekimliğinde geleneksel tedavilerin yanı sıra, implantların ve enfekte doku

Mosby'nin Diş Hekimliği Sözlüğü

200.00 TL

Mosby diş hekimliği sözlüğü, ikinci baskıHer gün kullanacağınız temel bir kaynaktır.Bütün diş hekimliği ekibinin kullanımı için tasarlanmıştır. Mosby diş hekimliği sözlüğünün bu baskısı 10000 den fazla terim içerir. Tanımlar diş hekimliğinin bütün alanlarını kapsar, temel, klinik, davranış bilimler, ofis yönetimi ve sık kullanılan tıbbi terimleri dahile edilmiştir.

Doğanın Morfolojisi: Dişlerin Şekil ve Form Atlası

245.00 TL

Doğal görünümlü seramik restorasyonlar elde edilmesi için hem restoratif dişhekimleri hem de teknisyenler doğal dişlerin morfolojisi, özellikleri ve yaşa bağlı olarak geçirdiği değişiklikler hakkında esaslı bilgiye sahip olmalıdırlar. Böylelikle doğal dişlerin üç kritik özelliğini yeniden oluşturmayı bekleyebilirler: tek diş morfolojisi, diş dizisi ve doğal diş rengi. Eşsiz resimler içeren bu atla

Osteointegrasyonda Klinik Endikasyon ve Planlama

395.00 TL

Bu kitapta tedavi planlaması Cerrahi ve Protetik açıdan etraflıca tartışılmıştır. Hastaların tedavi planlaması yapılırken kemiğin nitelik ve niçeliği parafonksiyonel alışkanlıklar, çeneler arası ilişkiler gibi pek çok faktörün dikkate alınmasının zorunlu olduğu unutulmamalıdır.Dişhekimliğinde çeşitli materyal ve teknikler uygulanmaktadır. Bu teknik ve materyaller kullanıldığı andan

Oxford Diş Hekimliği Sözlüğü

260.00 TL

Hemşirelik ve Tıp uzmanları tarafından yazılan, hemşirelik mesleği ile ilgili zengin kelime bilgisi içeren çok değerli bir rehber. Tüm hemşirelerin, hemşirelik öğrencilerinin, ebelerin, sağlık ziyaretçilerinin ve diğer tüm sağlık bakım profesyonellerinin elinin altında bulundurması gereken yetkin ve ulaşılabilir bir sözlük.Qxford'un Önerilen YayınlarıDÜNYA'NIN EN ÇO