Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Endokrin Hemşireliği

600.00 TL

Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Öğrenciler,Endokrin Hastalıkları hemşireliği uzmanlığının anlam ve önemi son yıllarda giderek artmaktadır. İster İç Hastalıkları hemşireliği uzmanı olsun, ister de mesleğin ilk basamaklarını, heyecanla çıkmaya çalışan hemşirelik öğrencilerimiz olsun, bu mesleği kitaplar olmadan yapamaz. İşte bu kitap“Endokrin Hemşireliği Kitabı”, hem öğrencilerin

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

480.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet

5610.00 TL

Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet temel kitabı tüm çocuk endokrin hastalıklarının fizyopatolojik mekanizmaları, genetik temelleri, biyokimyasal özellikleri, tanı yöntemleri, tedavi yolları ve uzun dönem izlemi ile ilgili çok kapsamlı bilgiler sunan bir başvuru kaynağıdır.Kitap, temel endokrinoloji, genetik ve laboratuvar bilgileri ile bir alt yapı oluşturduktan sonra büyüme, cinsiye

Vakalarla Diyabet

160.00 TL

Değerli meslektaşlarımız, Diabetes Mellitus; yaşam süresinin uzaması, toplumun yaşlanması, immobili¬te, rafine ve yüksek kalorili gıdalara ulaşımın kolay olması, yaşam standartlarının artması ve şehirleşmenin artması gibi nedenlerle beklenenden daha hızlı artmak¬ta ve ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. Tedavisi ve komplikasyonla¬rı sosyal güvenlik

Diyabete Multidisipliner Yaklaşım

200.00 TL

Diabetes Mellitus; yaşam süresinin uzaması, toplumun yaşlanması, immobilite, rafine ve yüksek kalorili gıdalara ulaşımın kolay olması, yaşam standartlarının artması ve şehirleşmenin artması gibi nedenlerle beklenenden daha hızlı artmakta ve ciddi bir halk sağlığı problemi oluşturmaktadır. Tedavisi ve komplikasyonları sosyal güvenlik kurumları ve ülke bütçelerine ciddi yük oluşturmaktadır.

Her Yönüyle Siroz

3000.00 TL

Karaciğer Sirozu, çesitli etyolojilere dahil kronik karaciğer hastalıklarının progres if bir sonucu olarak doku fibrozisi, skar dokusu ve rejeneratif nodullerle karakterli, potansiyel olarak hayatı tehdit eden bir hastalıktır.Klinik antite olarak daha önceleri bilinmekle birlikte, ‘siroz’ terimi ilk kez Laennec tarafından kullanılmıstır. Tüm dünyada önemli bir morbidite ve mortalit

Gebelik ve Endokrin Hastalıklar

210.00 TL

Gebeliğin sağlıklı koşullarda başlaması ve devam etmesi, doğacak çocuğun sağlığını belirleyecektir. Gebeliğe karar vermeden önce, anne adayının olabildiğince sağlıklı olması ve bunun gebelik süresincede devam ettirilmesi gereklidir.Doğurganlık yaş grubundaki kadınlarda endokrinolojik hastalıklar sıktır ve bu hastalıkların uygun şekilde kontrol altına alınması, hem annenin hem de bebeğin sağlığı i

Hipofiz Hastalıkları ve Vakaları

210.00 TL

Dünyada ve ülkemizde giderek daha çok farkındalık yaratmakta olan hipofiz hastalıkları günümüz literatüründeki bir çok tanı ve tedavi klavuzlarına rağmen biz endokrinologları oldukça zorlayan bir hastalık grubudur.Bu nedenle, “Hipofiz Hastalıkları” na yönelik yapılmış olan seminer ve konuşmaların güncel bilgiler eşliğinde tekrar gözden geçirilerek, bir atölye olan hipofiz poliklini

Tip 1 Diyabet Yönetimi

140.00 TL

Giderek artan tip 1 diyabet özellikle çocukların yaşam biçimini etkilemektedir.Doğru yönetim, komplikasyonsuz, sağlıklı bir yaşam için gereklidir. Diyabet eğitimi sağlık profesyonellerince yapılır. Günümüzde bir standardı olmayan bu eğitimi her profesyonel, kendi sistemini deneyerek bulmaktadır.Bu kitapçık, tip 1 diyabet eğitiminde standart oluşturmak üzere Nola Pender'in "Sağlığı

Vakalarla Diyabet 2018

630.00 TL

GELİŞTİRİLMİŞ VE GÜNCELLENMİŞ 4.BASKIYI SUNARKEN Diyabet; günümüzde de, dünyanın her yerinde en çok konuşulan ve en çok araştırılan, kronik, toplumun her kesimini yakından ilgilendiren, yaşam kalitesini bozucu, görülme sıklığı hızla artan, maliyeti yüksek, farkındalığı hedeflenenden çok geride olan, sistemik, toplumsal bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. 2017 yılınd

Endokrinoloji

390.00 TL

Endokrinoloji tıp ilminin bir bilim dalı olup endokrin sistemini; yani iç salgı bezlerinin fonksiyonlarını, normal dışı çalışma sonucu oluşan hastalıklarını ve bunların tedavilerini araştırıp inceler. Endokrinoloji ile ilgili iç salgı bezleri hastalıklarına örnekler: hipofiz bezi hastalıkları, tiroid bezi hastalıkları, böbreküstü bezlerinin hastalıkları, insülin hormonu ile ilgili hastalıklar... v

İç Hastalıkları Uzmanları İçin Preoperatif Değerlendirme

720.00 TL

İÇ HASTALIKLARI UZMANLARI İÇİN PREOPERATİF DEĞĞERLENDİRMEiç Hastalıkları hasta yükünün önemli bir kısmını ameliyata hazırlanan hastaların ve ameliyat sonrası yoğun bakıma alınan hastaların oluşturduğu bilinen bir gerçektir. Yaşam süresinin artması, cerrahi işlem yapılacak hasta sayısının artması iç hastalıklarından preoperatif değerlendirme istenen

Diyabet Tedavisinde Önerilen Endüstiriyel İlaçlar, İnsülin ve Bitkisel Yaklaşımlar

290.00 TL

Herhangi bir hastalığın tedavisinin olması gerektiği gibi yapılabilmesi için söz konusu olan hastalığın sebebini, nasıl ve ne gibi zararlar verdiğini de bilmek gerekir. Tıp Bilimi ve Tekniği Eski Çağ’dan beri var olduğu halde yerinden doğrularak ilerleme koşusuna ancak 19. yüzyılda başlamıştır. Kimya, Fizik, Biyoloji, Fizyoloji, Mikrobiyolojinin de atılım yapması aynı yüzyıldadır.Diyabetin

Tiroid Hastalıkları Kitabı

600.00 TL

ÖNSÖZ VE GİRİŞBir endokrinoloğun düşünce tarzı nasıl olmalı?En basit ve en sIk görülen hastalık tanısını en önce düşünmelidir. Hastanın tanısına gitmekte, giderek laboratuvar katkı oranı artmaktadır.Gelişen teknoloji bu ağırlığı getirmiştir. Ancak özenli yapılmadığında laboratuvar hataları klinisyeni hatalı teşhise götürebilmektedir.B

Wallach'ın Tanıda Laboratuvar Testlerinin Yorumlanması

1370.00 TL

Bu kitap test sonuçlarını, bu sonuçların olası anlamlarını, ayırıcı tanıları ve mevcut testlere ilişkin kısa açıklamaları sunarak, hekimlerin testleri daha etkin ve verimli bir şekilde kullanmalarını sağlayan laboratuvar testlerine yönelik pratik bir kılavuzdur.Kitap iki bölüm olarak tekrar düzenlenmiştir. Birinci bölümde, laboratuvar testleri alfabetik sırada listelenmiş ve klinik