Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

16 sonuç gösteriliyor

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar: Pulmoner Patoloji

337.00 TL

“Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar” serisinin bu yeni başlığı ile pulmoner patolojideki tanısal güçlükleri sistematik olarak çözün. Bu pratik kaynak size sık karıştırılan pulmoner lezyonlar arasındaki ayırıcı tanılara ilişkin karar verme sürecinde klinik ve patolojik bulgulara ait seçilmiş görüntüler yanısıra kısa, öz ve uzman açıklamalarıyla rehberlik yapıyor. Kullanımı kolay bu kitap patol

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar:Genitoüriner Sistem

270.00 TL

“Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanılar” serisinin bir cildi olan bu uygulamaya yönelik kaynak, ürolojik patoloji kaynaklarındaki boşluğu dolduracak ve sıklıkla karıştırılan lezyonlar arasında doğru tanıyı koymak için pratik bir kılavuz sağlayacak şekilde ayırıcı tanılara göre düzenlenmiştir.Bu yenilikçi kitap, cerrahi ürolojik patolojide en yaygın olanlardan daha az görülen be

Güncel Laboratuvar Tıbbı

385.00 TL

Hastalıkların tanısını koymada laboratuvar verilerinin desteği %70-80 civarında kabul edilmektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji ve saptanabilen yeni parametrelerle bu oran muhtemelen daha da artacaktır. Bizler bu kitap ile sağlık camiasının özellikle eğitim aşamasında bulunan üyelerinde sağlam bir laboratuvar tıbbı altyapısı oluşturabilmeyi amaçladık.

Robbins Patoloji Atlası

320.00 TL

Bu yeni, tamamı renkli patoloji atlası sizlerin uygulamada, patoloji eğitiminde, tüm sınavlarda ve USMLE de karşılaşabileceğiniz pek çok ana konuyu gösteren 1200'den fazla resim içermektedir.Makroskopik ve mikroskopik patolojik resimler; tamamı renkli kavramsal çizimler ve bunlara karşılık gelen radyolojik görüntülerle bütünleştirilmiştir.Robbins ve Cotran Hastalıkların Pat

Tiroid Hastalıkları Kitabı

290.00 TL

ÖNSÖZ VE GİRİŞBir endokrinoloğun düşünce tarzı nasıl olmalı?En basit ve en sIk görülen hastalık tanısını en önce düşünmelidir. Hastanın tanısına gitmekte, giderek laboratuvar katkı oranı artmaktadır.Gelişen teknoloji bu ağırlığı getirmiştir. Ancak özenli yapılmadığında laboratuvar hataları klinisyeni hatalı teşhise götürebilmektedir.B

Cerrahi Patolojide Ayırıcı Tanı Kadın Genital Sistem

475.00 TL

Kadın genital sistemin farklı bölgelerindeki neoplazileri içe- ren birçok lezyon farklı histolojik görünümlere sahiptir. Bu bağlamda bu lezyonlar birbirlerini taklit ederler. Kadın genital sisteminde mevcut tanısal kriterlerin kullanımı güç ve sıklıkla ayırıcı tanı sorunlu olabilmektedir.Bu kitap jinekolojik patolojideki ayırıcı tanıya odaklanmış bir yaklaşım sağlamakta

Bir Bakışta Patofizyoloji Hemşireler İçin

310.00 TL

Hemşireler için patofizyolojiye bir bakış kitabı sık görülen hastalıkların ayrıntılı patofizyoloji bilgisinin yanısıra tanıda kullanılan tetikler, rehberler ve güncel tedavi ve bakım yönetimi bilgisini sunması nedeniyle Hemşireler ve hemşirelik öğrencileri için önemli bir kaynak kitabıdır. Bu bağlamda kitabın Türkçe’ye kazandırılması alana önemli katkı sağlayacaktır.

Uygulamalı Patofizyolojinin Esasları

265.00 TL

Patofizyoloji, hastalık ya da yaralanmanın neden olduğu veya ilişkilendirildiği fizyolojik süreçlerdeki işlev bozukluğu sonucunda bedenin ve sistemlerinin nasıl çalıştığını gösteren temel bilim alanıdır. Bu nedenle sağlık eğitimi alan öğrencilerin patofizyoloji bilgisi, hastalık durumlarında işlev bozukluklarını tanıma, tedavi planlarını anlama, uygulama ve geliştirmesine yardımcı olur.

Lange Patoloji Modern Olgu Sunumları

650.00 TL

Burada sunulan ve çevirisini yaptığımız '' Modern Olgu Sunumları'nı içeren Patoloji kitabı, bu mantıkla yola çıkarak güncel moleküler gelişmeleri de kapsayan, hastalıkları sistem ve olgu sunumları şeklinde ele alan öğrencilerin anlayacağı düzeyde bilgiler içeren bir kitaptır.Bu kitap, görsel özellikleriyle öğrencilerin aklında kalacak şekilde olgular sunmakta v bu olgulara ait klin

Fizyopatoloji

320.00 TL

Kısaca “işlev bozukluk bilimi” olarak tanımlanan fizyopatoloji, fizyoloji yöntemlerini kullanarak hastalıkların fizyolojik, fiziksel, kimyasal koşullarının incelenmesi, canlıların hücre, doku ve organlarının görevlerini ve bu görevlerin nasıl yerine geldiklerini inceleyen bilim dalıdır.Molekülden büyük yapıya kadar vücudu oluşturan hücre, doku, organ ve sistemlerin normal işlev ve

BRS Patoloji

450.00 TL

Çok geniş teorik ve pratik yükü olan patoloji konuları özellikle tıp fakültesi öğrencileri ve patoloji asistanlarının gözünü korkutmaktadır. Geniş kapsamlı kitaplar yanı sıra özet bilgilerin verildiği kitaplar özellikle TUS ve board sınavlarına çalışmak için iyi birer kaynak özelliğindedir.Bu kitap genel ve sistemik patoloji konularını kısa maddeler halinde,