Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Pediatri Hemşireliği Vaka Temelli Yaklaşım

840.00 TL

Pediatri hemşireliği dersine giren öğrencilerin çoğu, tıbbi-cerrahi prensipler hakkında temel bilgiye sahiptir. Bu ders kitabı, bu hemşirelik kavramlarının pediatrik ortamda uygulanmasını kolaylaştırarak öğrencilerin sınırlı bir süre içinde öğrenmeyi en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır. Kitap, çocukların bakımını yetişkinlerinkinden ayırt etmek için öğrencil

İlk ve Acil Yardım

420.00 TL

Hayatımızın geçmişten günümüze değişmeyen gerçekleri vardır: doğum, hastalık, ölüm gibi... İnsanlık tarihi kadar eski olan hastalık ve kaza durumları ise sürekli varlığını sürdürmüş ancak zaman içinde değişik hallere dönüşmüştür.Önceleri düşme, darp veya savaş sonucu olan travmalar, günümüzde çok daha değişik durumlara bürünmüş trafik kazalarından ateşli silah yar

Hemşireler için Tıbbi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları

1000.00 TL

Son yıllarda hastanelerin sunduğu sağlık hizmetinde kalite standardı olarak kabul edilen, sağlık hizmetiyle ilişkili enfeksiyon oranı, başta hekim ve hemşireler olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının farkındalık ve hassasiyetinin artırılması ile en düşük seviyelere indirilebilir. Bu bağlamda, enfeksiyonlara neden olan patojenlerin, bulaş şekillerinin, patogenezlerinin, tanı ve tedavilerinin ve ko

Geriatri Hemşireliği

450.00 TL

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşlı nüfusta hızlı bir artış gözlenmektedir. Bu nedenle geriatrik hastaya hizmet verecek deneyimli ve profesyonel bir hemşire grubuna gereksinim olduğu gözardı edilemez bir gerçektir. 15 yıldan fazla süredir Geriatri Hemşireliği, 24 yılı aşkın bir süre ile hemşirelik eğitimi verdiğim zaman zarfında, gerek öğrencilerimizi

Endokrin Hemşireliği

600.00 TL

Değerli Bilim İnsanları ve Kıymetli Öğrenciler,Endokrin Hastalıkları hemşireliği uzmanlığının anlam ve önemi son yıllarda giderek artmaktadır. İster İç Hastalıkları hemşireliği uzmanı olsun, ister de mesleğin ilk basamaklarını, heyecanla çıkmaya çalışan hemşirelik öğrencilerimiz olsun, bu mesleği kitaplar olmadan yapamaz. İşte bu kitap“Endokrin Hemşireliği Kitabı”, hem öğrencilerin

Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları

200.00 TL

Yaşam süresinin uzamasıyla sağlık bakım maliyeti ve bakım yükü artmaktadır. Kaynakların uygun kullanımı ve bakım kalitesinin artırılması, ancak kanıta dayalı uygulamalarla mümkün olmaktadır. Kanıta dayalı uygulama kullanımı sağlık bakımında kaliteyi yükseltmenin temeli olarak bilinmektedir. Bu nedenle sağlık profesyonelleri ve hemşireler için hastaya yapılan uygulamaların kanıt temelli olması önem

Güncel Laboratuvar Tıbbı

530.00 TL

Hastalıkların tanısını koymada laboratuvar verilerinin desteği %70-80 civarında kabul edilmektedir. Her geçen gün gelişen teknoloji ve saptanabilen yeni parametrelerle bu oran muhtemelen daha da artacaktır. Bizler bu kitap ile sağlık camiasının özellikle eğitim aşamasında bulunan üyelerinde sağlam bir laboratuvar tıbbı altyapısı oluşturabilmeyi amaçladık.

Çocuğumun İlk Doktoruyum Kitabı & İlk Yardım Kiti

540.00 TL

EBEVEYNLER İÇİN TEMEL İLKYARDIM BAŞUCU KİTAPÇIĞI VE İLK YARDIM SETİÇocukluk çağı travmaları ailelerin aklına bile getirmek istemediği fakat maalesef çok sık karşılaşılan üzücü deneyimlerdir.Çocukluk çağındaki fiziksel travmalar öncelikli olarak çocuklarda korku ve acıya sebep olmakla birlikte travma anında çocuğunun acı çektiğini gören aileler açısı

Sağlığın Değerlendirilmesi Klinik Karar Verme

800.00 TL

BÖLÜM 1 Sağlığın Değerlendirilmesi EsaslarıKonu 1 Etnik ve Kültürel Değerlendirme ve Klinik Karar VermeKonu 2 Sağlık Öyküsü Alma ve Klinik Karar VermeKonu 3 Fiziksel Muayene ve Klinik Karar VermeKonu 4 Yaşam Bulgularının Değerlendirilmesi ve Klinik Karar VermeKonu 5 Ağrı Değerlendirilmesi ve Klinik Karar Verme

Oxford Hemşirelik Sözlüğü

450.00 TL

Sağlık hizmeti ve hemşirelik uygulamaları, değişen bilgi içeriği ve teknolojinin etkisi altında hızla değişmekte ve gelişmektedir. Bu nedenle hemşirelerin ve tüm diğer sağlık çalışanlarının değişen ve gelişen sağlık bilgisinden haberdar olmaları kaçınılmazdır.Özellikle hemşirelikte bir sözlüğün yazılması gereğini hep içimde hissetmiş, zamanın su gibi akıp gittiğinin farkına varamadan, hem

Temel Hemşirelik Esaslar, Kavramlar, İlkeler, Uygulamalar

510.00 TL

Bu kitabın amacı; iyileştirme gücünü güven, umut, sadakat, insan onurunu koruma ve adalet temellerine dayandırmış hemşirelik mesleğini bilimsel bilgi birikimi ışığında anlamaktır. Bu bağlamda ilgili kitap; Hemşirelik Esasları alanına özgü kavramları, ilkeleri, uygulamaları, girişimleri güncel literatür doğrultusunda ve kanıtlar ışığında sizlere sunmaktadır. Kitabın içeriğin

Adli Hemşirelik

300.00 TL

"Adli Hemşirelik" Kitabının İçindekileri: 1. ADLİ HEMŞİRELİĞİN TARİHSEL GELİŞİMİ –DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE ADLİ HEMŞİRELİKDoç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN2. HEMŞİRELERİN ADLİ SORUMLULUĞU; YOĞUNBAKIM ÜNİTESİ İLE ÇÖZÜM ÖRNEĞİ Doç. Dr. Ali Şefik KÖPRÜLÜ, Dr. Öğretim Üyesi Ali HASPOLAT3. KLİNİK ADLİ TIP HİZMETLERİNDE ADLİ HEMŞİREL