Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

İç Hastalıkları Semiyoloji Klinik Ayırıcı Tanı

1760.00 TL

Tıp öğrencilerinin, her branştaki araştırma görevlilerinin ve uzmanların yaralanabileceğine inandığımız, tüm tıbbı kapsayan, öyküden sağlanan subjektif belirtiler ve fizik muayene ile saptanan objektif bulguların ayırıcı tanıları ile zenginleştirilmiş böyle bir eserin deneyimli kadrolarla hazırlanmasının ülkemiz tıbbına katkı sağlayabileceği kanaati ile yola çıkılmıştır

Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıklarında Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon

510.00 TL

Özellikle bu alanda biz fizyoterapistlerin Dün- ya Sağlık Örgütü(DSÖ)’nün açıkladığı “İşlev- sellik,Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslarası Sınıflan- dırması (ICF) çerçevesinde yol haritası çizerek, kişide oluşan bir bozukluk veya hastalık duru- munu yönetmesi önem taşımaktadır.

Farmakognozi ve Fitoterapi

810.00 TL

İçinde bulunduğumuz 2021 yılında ülkemizde bilimsel eczacılığın 182. yılını kutlamaktayız. Ülkemizde Eczacılık Fakültesi sayısının 50’yi aştığı ancak yeni bir Farmakognozi ders kitabının 70’li yıllardan bu yana yazılmadığı gerçeği ile karşı karşıyayız.Bizler birikimimizi tüm eczacılık öğrencileri ile paylaşmayı amaç edinerek elinizdeki kitabı hazırladık. Son yılla

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

480.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

ERCP ATLASI

520.00 TL

On yedi yılda, beş binin üzerinde ERCP’ye dayanan tecrübemizi sizinle paylaşmak istedik. Kitabın içindeki tüm resimler, kendi vaka görüntülerimizden özenle seçilerek hazırlandı. Bu kitabı yazmamızdaki en önemli sebep; tecrübenin cerrahide çok önemli olduğuna ve bu tecrübenin ERCP ile uğraşacak meslektaşlarımıza aktarmak gerektiğine inanmamızdır.

Siroz

3000.00 TL

Siroz

3000.00 TL

Karaciğer Sirozu, çeşitli etiyolojilere bağlı kronik karaciğer hastalıklarının progresif bir sonucu olarak doku fibrozisi, skar dokusu ve rejeneratif nodüllerle karakterize, potansiyel olarak hayatı tehdit eden önemli bir hastalıktır. Tüm dünyada önemli bir sağlık sorunu olan karaciğer sirozu etiyolojisinde ülkemizde en sık etken ‘kronik hepatit B' virüs enfeksiyonudur. Modern çağda artan obezite

Preoperatif Değerlendirmede İç Hastalıkları Prensipleri

560.00 TL

İçindekiler: 1. KISIM GASTROENTEROLOJİ 1. Bölüm Özofagus ve Mide Patolojilerinde Preoperatif Değerlendirme 2. Bölüm Karaciğer Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme 3. Bölüm Bağırsak Hastalıklarında Preoperatif Değerlendirme 4. Bölüm Gastrointestinal Sistem Kanamalı Hastalarda Preoperatif Değerlendi

Wintrobe'un Klinik Hematoloji Atlası

2000.00 TL

Tıbbın Hematoloji alanı her geçen gün büyük ilerlemeler göstermektedir. Hastalıkların moleküler düzeyine inildikçe tanı ve tedavideki başarı şansımız her geçen gün artmaktadır. Ancak tanı açısından öykünün, fizik muayenin ve morfolojinin önemi gittikçe karmaşıklaşan testlerin sayısı arttıkça daha bariz olmaktadır. Morfoloji hematolojinin olmazsa olmazlarındandır. Wintrobe'un Klinik Hematoloji Atla

Hekimin Sorumluluğu Tıbbi ve Hukuki İnceleme

160.00 TL

Hekimlik mesleği kanaatimizce bir ekip işidir, hekimin başkanlığındaki ekipte çalışan tüm sağlık personeli ve yardımcılar kadar çalışılan ortam, alet ve edevat tamlığı ve çalışılan ortamın özgür ve güvenli olması da oldukça önemlidir. Doktorun tıbbi çalışmalarını yürüten özen yükümlülüğü bağlamında her türlü önlemi almak zorunda olup, en ufak bir tereddüt halinde de ortadan kaldıracak araştırmalar

Çağımızın Vebası HPV

120.00 TL

Çağımızda cinsel ilişkiye başlama yaşları, Türkiye dahil birçok ülkede düşmeye başlamış ve bunla birlikte cinsel yolla geçen hastalıklar artmıştır. Bu yolla geçen hastalıklardan en sık gözlenenlerin başında gelen HPV infeksiyonları özellikle bazı kişilerde kronikleşmekte, kanser ve duygusal sorunlar dahil birçok problem­lere neden olabilmektedir. Aşılama başta olmak üzere değişik yöntemlerle önüne

İnspeksiyondan Tanıya

30.00 TL

Kitapda hastalıkların kısa tanımı yapıldıktan sonra inspeksiyon bulguları en geniş şekilde anlatılmıştır. Kesin tanıya gitmede önemli olan semptomlar diğer fizik muayene bulguları, biyokimyasal, hematolojik, serolojik değerler, görüntülenme tanı yöntemleri ve varsa spesifik testler ve histopatolojileri anlatılmıştır.

Goldfrank’ın Toksikolojik Aciller El Kitabı

40.00 TL

Tıp sürekli değişen bir bilimdir.Yeni araştırmalar ve klinik deneyimler bilgimizi arttırdıkça ilaçlı tedaviler ve tedavi yöntemlerinde değişikliklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kitapta toksinlerin vital bulguları nasıl etkilediğini ve yönetimini nörotransmitterleri,metabolik süreçleri,vücuttaki organ ve sistemleri bilimsel ilkelere uygun olarak bulacaksınız. Farmasötikleri,yeni üretilmiş ilaçları,m

Bir Bakışta İç Hastalıkları

200.00 TL

Çevirisini yaptığımız bu kitap temel bir dâhiliye kitabı niteliğindedir.Tıp okumak bir maceradır, ancak çok çalışmayı gerektirir. Bunun da ötesinde çalışılması gereken şey onda uzmanlaşmayı gerektirir. Her tıp öğrencisinin amacı önde gelen bir klinisyen olmak olmalıdır. Klinik tıpta mükemmeliyet nasıl olur? Kısmın, belirtileri hızlıca doğru tanıya çevirme, sonrasında tanıyı bir ted