Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

13 sonuç gösteriliyor

Yoğun Bakım Seçilmiş Semptom Bulguların Yönetimi

320.00 TL

Yoğun bakım kısmen veya tamamen yitirilmiş organ veya fonksiyonların olumsuz etki nedenleri ortadan kaldırılıncaya kadar hastaların desteklen­mesi, hastalığı oluşturan bu nedenlerin tedavi edilmesi, hastanın hayatta kalmasının sağlanması için uygulanan yöntemlerin tamamıdır. Bu özelliği nedeniyle modern tıbbın uğraş alanlarından ayrılmaktadır. Yoğun bakım dışında kalan uzmanlık alanlarından bir kı

Lange Yoğun Bakım

1000.00 TL

Yoğun Bakım Bilim Dalı için, pratik, özetlenmiş, güncellenmiş bir referans kitapLANGE Yoğun Bakım özetlenmiş, kanıta dayalı, yoğun bakımın cerrahi ve tıbbi klinik uygulamalarını son derece geniş bir şekilde kapsayan bir kaynak kitaptır. Kitap, tüm yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören kritik hastalarla ilgilenen tüm Yoğun Bakım ünitesi hekimlerine, hemşirelere, gelişmiş sağlık hizm

Anestezide Komplikasyonlar

200.00 TL

Çeviri Editörlerinin ÖnsözüAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı dünyada ve ülkemizde en hızlı gelişen bilim dallarından biridir. Anesteziyoloji alanındaki hızlı ilerlemelere bağlı olarak anestezi komplikasyonlarında belirgin azalma olmasına rağmen, her geçen gün anestezi uygulanan hasta sayısı artmaktadır. Bu süreç anestezi komplikasyonlarının yönetiminde daha dikkatli davranmayı zo

Washington Yatak Başı İşlemler İçin El Kitabı

30.00 TL

GirişEVRENSEL PROTOKOL VE ÖNLEMLERİşlemden önce ilişkili tüm laboratuvar verileri, görüntüler ve diğer klinik veriler gözden geçirilmelidir.Bilgilendirilmiş onam alınmalıdır. İşlemin endikasyonları, kontraendikasyonları, riskleri ve yararları hastaya açıklanmalı ve hastanın anladığından emin olunmalıdır. Hasta işlemi onaylamak için yeterli yetkinliğe

Antisepsi Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Tipleri, Etkileri ve Direnç

650.00 TL

Kitabın yazarının önsözünde de belirtildiği gibi, mikroorganizmaların ve mikrobiyal kontaminasyonun kontrolü ve dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamaları; tıp, veterinerlik, diş hekimliği, eczacılık, çevresel ve endüstriyel uygulamaların yanı sıra, gıda işleme alanlarında da en önemli hususlardan birini oluşturur.Mevcut rehberler, önde gelen yazarların yeni ve onaylanmış oriji

Yoğun Bakım Uygulamalarında Ultrasonografi + DVD

95.00 TL

Yoğun bakımda ultrasonografinin güvenli ve doğru kullanımı için en temel faktör eğitim ve uygulayıcı deneyimidir. Ne var ki, bu konuda hali hazırda kaynakların yetersizliği söz konusudur. Bu kitap, yoğun bakımlarda görev alan uygulayıcılara, yatak başı ultrasonunun temel ilkelerinden başlayarak, sonoanatomi ve klinik kullanım ile ilgili kanıtlara dayalı bilgileri sunmayı amaçlayan ilk Türkçe kayna

Anestezi Uygulamalarında Yöntem Seçimi: Algoritmik Yaklaşım

200.00 TL

“Anestezi uygulamalarında yöntem seçimi” isimli bu kitabın amacı perioperatif dönemde anestezi yönetim proçesini algoritmik yaklaşım formatında vermektir.Sistematik düşünmeyi cesaretlendirmekte ve perioperatif değerlendirme ve hazırlık ,intraoperatif yönetim ve postoperatif öngörüler konusunda mantıksal bir yol izlemeyi sağlamaktadır. Anesteziyoloji hızlı ve doğru kararlar verilmesi gereken özel b