Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

310.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Vestibüler Rehabilitasyon

700.00 TL

Vestibüler nörorehabilitasyon terapistlerinin ve uzmanlık doktorlarının katkıları, oldukça entegre bir ağ boyunca örülmüştür.Her baskıda, uzmanlardan gelen girdilerin karışımı daha sıkı bir şekilde bağlantılı bir hale gelmektedir.Bu akışkanlık öğrenciler tarafından fark edilmeyebilir, ancak belirtmek gerekir ki; ders kitapları bir yana hem hekim hem de hek

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Baş ve Boyun Cerrahisi

240.00 TL

Ülkemizde Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ve Baş Boyun Cerrahisiyle ilgili bilimsel yayınlar giderek artmakta ve bu artış bilim dalımızın temel alanları yanında yeni gelişen güncel konuları da kapsamaktadır. Bu yayınların bir bölümünü, değeri akademik çevrelerce kabul edilen yabancı kaynaklı bilimsel eserlerin Türkiye kazandırılmış şekilleri oluştururken be

Vertigoya Olgular Eşliğinde Multidisipliner Yaklaşım

360.00 TL

Değerli meslektaşlarım, sağlık alanında Vertigo ile ilgilenen tüm profesyoneller; Vertigo, “baş dönmesi” aslında bir hastalık değil ama çok önemli bir semptom. Bu semptom , köşe tümöründen, vertebrobasiler yetmezliğe, ya da sadece basit iyi huylu bir vertigoyla ilişkili olabilir. Kıymetli meslektaşım Uzm.Dr . Halil İbrahim Ural vertigoyu olgularla anlatma fikrini öne sürdüğün

Nazal Polipler

36.00 TL

Rinolojinin en tartışmalı konularından biri olan nazal polipozis ile ilgili, alanında uzman yazarlar tarafından hazırlanmış bu en güncel kitap, içeriğiyle tanı ve tedavi standartlarını yükseltmeyi amaçlamaktadır. Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV) Akademi Serisinin bu kitabında epidemiyolojiden etyoloji, ayırıcı tanı ve tedaviye uzanan geniş bir perspektifte ayrı birer böl

Timpanoplasti, Mastoidektomi ve Stapez Cerrahisi

100.00 TL

Genişletilmiş bu baskı, radyoloji ile ilgili asli ilavesi dışında, cerrahi teknik ve protez kullanımı konularında kitabın içine serpiştirilmiş pek çok ilave içermektedir. Ayrıca kitabın tamamı yazar kadrosu tarafından elden geçirilmiştir. Bu nedenle çevirisi ve revizyonuda çok kapsamlı ve zaman alıcı bir çalışma gerektirmiştir. Bu zahmetli uğraş sırasında bize şevk veren, Türk kulak, burun, boğaz

Rinosinüzitler

36.00 TL

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Vakfı (TKBBV) Akademi Serisinin bu kitabında ele alınan rinosinüzitler KBB ve birinci basamak hekimlerinin en sık karşılaştığı hastalıkların başında gelmektedir. Bu başlık çok çeşitli konuları içermekle birlikte bu kitapta mümkün olduğu kadar çeşitli konu başlıkları ile ilgili bilgiler aktarılmaya çalışılmıştır. Rinosinüzit tanım ve patogenezi, sinüzit

Endoskopik Sinüs Cerrahisi

100.00 TL

*Bütün anatomik varyasyonları ve sinüslere, paranazal sinüs; bölgesine, arka, orta ve ön kranial fossaya cerrahi yaklaşımları geniş şekilde ortaya koyar.*Frontal sinüs ve frontal resese yaklaşımlar, maksiller sinüs trefenasyonu, dakriyosistorinostomi, BOS kaçağı onarımı, orbital dekompresyon, optik sinir dekompresyonu ve vidian nörektomi konularını açık şekilde anahatlarıyl

Endoskopik Sinüs Cerrahisi İçin Paranazal Sinüs Tomografisi

100.00 TL

Değerli meslektaşlarım,Anabilim Dalımız Öğretim üyelerinden Dr. Can Alper Çağıcı’nın “Endoskopik Sinüs Cerrahisi İçin Paranazal Sinüs Tomografisi” kitabının sizlere sunulur hale gelmesinden dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Değerli meslektaşım Can Alper Çağıcı’nın bu çalışmasına gelene dek aynı konuda yurt içi ve dışı kongrelerde sunulmuş, dergilerde yayınlanmış Tomografi

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı

160.00 TL

KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El KitabıOrhan YILMAZ, İrfan YORULMAZDavid Golderberg, Bradlay J. Goldstein,Önlük cebinizde taşıyabileceğiniz şekilde tasarlanmış olan -KBB ve Baş Boyun Cerrahisi El Kitabı- hem kapsamlı bir bilgi kaynağı, hem de kullanışlı ve taşınabilir bir klinik başvuru ürünüdür. Konularının uzmanı yazarlar -otoloji- odyoloji-rinoloji-l

Compact Disc İle Konuşma Odyometresi

300.00 TL

Konuşma odyometresi, kişinin günlük hayatında fark edebildiği işitme şiddeti (eşik) ve konuşmaları ayırt etme yüzdesi hakkında bilgiler verir. Saf ses ile işitmenin değerlendirilmesi, işitmenin dış kulak, orta kulak, iç kulak, işitsel yollar ve beyne iletilip iletilmediğini gösterir. Saf ses işitme eşikleri testinde sinyal sesi verilerek 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 ve 8000 Hz’ler arasında h

Temel Odyolojik Testler

125.00 TL

Bu kitap, saf ses, konuşma testleri ve timpanometrik ölçümlerin yorumlanmasına yönelik bir yardımcı ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Odyolojiye giriş kitabı veya referans kitap olarak algılanmamalıdır. Kapsadığı konularda ayrıntılı teorik bilgilere ve tartışmalara girilmemiştir. Hazırlanma amacı oldukça sınırlıdır: Odyoloji öğrencilerinin temel odyolojik testleri bir bütün olarak yorumlamasına y

Temel Odyoloji Soru Kitabı

45.00 TL

Ülkemizde Odyoloji bilim alanının temel ve kapsamlı ilk kitabı olarak yayınlananTEMEL ODYOLOJİ, 43 bölümlük içeriği ile Odyoloji alanında eğitim alan ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve ilgili meslek mensupları için önemli bir kaynak niteliğindedir.Önsözde de belirtildiği gibi, kitapta yer alan bölümlerin her biri ayrı bir kitap oluşturacak kadar zengin bir b

Tiroid Hastalıkları Kitabı

290.00 TL

ÖNSÖZ VE GİRİŞBir endokrinoloğun düşünce tarzı nasıl olmalı?En basit ve en sIk görülen hastalık tanısını en önce düşünmelidir. Hastanın tanısına gitmekte, giderek laboratuvar katkı oranı artmaktadır.Gelişen teknoloji bu ağırlığı getirmiştir. Ancak özenli yapılmadığında laboratuvar hataları klinisyeni hatalı teşhise götürebilmektedir.B

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Tıbbi ve Cerrahi Tedavi

100.00 TL

Bu kitap tiroid ve paratiroid hastalığı olanların bakımlarının mükemmelliğe erişmesi için kullanılan en üst seviyedeki referansdır. Kitap ayrıntılı bir anatomi, fizyoloji ve tiroidin görüntülenmesinin tartışılması ile başlar. Her bir bölümler benign tirois hastalıkları, tiroif maligniteleri ve paratiroid hastalıklarının tıbbi ve cerrahi tedavilerini kapsayan 3 ana bölüme ayrılarak devam eder. Ayrı