Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Pıhtı

2010.00 TL

Pıhtı

2010.00 TL

PıhtıBizim önceliğimiz ülkemizdeki damar tıbbı çalışmalarına bir kaynak oluşturmak, 35 yıl aradansonra “Damar” kitabıyla başladığımız külliyatı derinleştirmek ve araştırmacılara başlangıç için tutunabilecekleri bir ipucu sağlayabilme gayretiydi. Bu nedenle, deneysel araştırmalarla ilgili genelbilgilendirme k

İlk ve Acil Yardım

420.00 TL

Hayatımızın geçmişten günümüze değişmeyen gerçekleri vardır: doğum, hastalık, ölüm gibi... İnsanlık tarihi kadar eski olan hastalık ve kaza durumları ise sürekli varlığını sürdürmüş ancak zaman içinde değişik hallere dönüşmüştür.Önceleri düşme, darp veya savaş sonucu olan travmalar, günümüzde çok daha değişik durumlara bürünmüş trafik kazalarından ateşli silah yar

Gebelik ve Enfeksiyon

600.00 TL

Değerli Meslektaşlarımız, Gebelik ve Enfeksiyon kitabı,GÜNİDER (Güney Anadolu Nöroloji ve İnfeksiyon Derneği)ve ÇEHDER (Çukurova Enfeksiyon Hastalıkları Derneği) tarafından aylar süren çalışmalarla titizlikle yayına hazırlandı. Kadın hayatının önemli bir dönemi olan gebelik süreci ile ilgili bir kitap yazma fikri bu alanda dilimizde yazılmış bir kaynağın eksik

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

510.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

Anamnez ve Fizik Muayene Anatomi Konu Anlatımlı

480.00 TL

Hekimin mesleğini en iyi şekilde icra edebilmesi için yeterli bilgi ve donanıma sahip olması gereklidir. Hekimlik hatanın telafi edilemediği bir meslektir. Bu nedenledir ki uzun ve meşakkatli bir eğitim ve öğrenim süreci gerektirir. Bir hekim için bu eğitim süreci tıp fakültesiyle sınırlı değildir,ömür boyu devam eder.Anamnez ve fizik muayene ise hekimlik

Kardiyak Muayene

420.00 TL

Kardiyoloji branşının kökleri uzun yıllar önceye dayanmasına rağmen, temel fizyolojik gerçekler günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Kardiyak muayenenin temelini kalbin fizyolojik özellikleri belirler. Kardiyak fizyolojiyi anlamak kardiyoloji klinik pratiğinin önemli bir parçaşı olup; gerek tanı koymada, gerekse tedavide karar verme aşamasında önemlidir.

Aile Hekimleri ve Acil Tıp için Covid-19

620.00 TL

Tarihi olaylar geleceğe ışık tutarak geçmişin tecrübesini yeni nesillere aktarır. Dünya tarihinde çok önemli bir yer tutacak olan yüzyılda bir görülen ancak yaşadığımız zamanın özellikleri nedeniyle birçok ilki tarihe yazdıran bir dönem yaşıyoruz: Covid 19 Pandemisi Bu pandemiyi ve getirdiklerini öğrettiklerini hep birlikte yaşayarak edindiğimiz tecrübeyi sadece tıp kitapların

Çocuğumun İlk Doktoruyum Kitabı & İlk Yardım Kiti

540.00 TL

EBEVEYNLER İÇİN TEMEL İLKYARDIM BAŞUCU KİTAPÇIĞI VE İLK YARDIM SETİÇocukluk çağı travmaları ailelerin aklına bile getirmek istemediği fakat maalesef çok sık karşılaşılan üzücü deneyimlerdir.Çocukluk çağındaki fiziksel travmalar öncelikli olarak çocuklarda korku ve acıya sebep olmakla birlikte travma anında çocuğunun acı çektiğini gören aileler açısı

Obstetrik ve Jinekolojide Ultrasonografi Atlası

2010.00 TL

Ultrasonografi, obstetrik ve jinekoloji alanında tanısal ve tedavi edici girişimler için giderek artan şekilde vazgeçilmez bir araç olmuştur. İlerleyen teknoloji ultrasonografinin kullanım alanını ve ufkunu şimdiden öngöremeyeceğimiz uç noktalara taşıyabilecektir. Doğal olarak güncel kaynak kitap gereksinimi söz konusudur. Bu çevrede,

Jinekolojik Cerrahi Operatif Teknikler

1820.00 TL

Yeni dört ciltlik serinin ilk kitabı Jinekolojik Cerrahi Operatif Teknikler; en iyi prosedürün nasıl seçileceğini anlama, komplikasyonlardan sakınma ve hangi sonuçların beklenmesi gerektiği ile ilgili operatif teknikler üzerine görselleştirilmiş bir rehber niteliği taşır. Takip etmesi kolay, güncel ve jinekolojide en sık operasyonlar için basamak basamak resmedilmiş görseller, asistanlar ve uz

Covid-19 Hastalığı ve Kadın Sağlığı

600.00 TL

Değerli Meslektaşlarım,Aralık 2019 yılında çin’in Wuhan şehrinden tüm Dünyaya yayılan Korona Virüs Hastalığı, kısaca COVID-19 pandemisi, etkisini Mart 2020 yılında yurdumuzda göstermeye başladı. COVID-19 pandemisi diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de toplumun tüm kesimlerinde ve hayatın çeşitli alanlarında şiddetli olarak hissedildi ve halen de his

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

910.00 TL

Değerli Okuyucular,Ortopedik cerrahiler sonrasında, başarılı bir fonksiyonel sonuç ve memnuniyet elde etmekcerrahların ana hedefidir. Güncel bilgi ve teknikleri kullanmanın yanı sıra, hastayauygulanan cerrahi yönteme göre şekillendirilecek etkin bir fizyoterapi ve rehabilitasyonprotokolü, tedavinin olmazsa olmazı ve en önemli tamamlayıcısıdır. Bu kitap, ortopedi v

Paramedik

360.00 TL

İçindekiler: Kısım 1 GENEL KONULAR  Bölüm 1 Acil Sağlık Hizmetlerinde Halk Sağlığı Yaklaşım Bölüm 2 Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi Bölüm 3 Acil Sağlık Hizmetlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Bölüm 4 Acil Sağlık Çalışanları ve Ergonomi Bölüm 5 Acil Sağlık Hizmetleri, Evde Sağlık ve Yaşl