Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

12 sonuç gösteriliyor

Anestezi Günlükleri Preoperatif Değerlendirme

510.00 TL

“Anestezi Günlükleri”: Niçin böyle bir seri?Anesteziyoloji, son yıllarda birçok bilim dalını da içine alan büyük bir birikime ulaştı. Dalımızdaki bilgi birikiminin doğal sonucu olarak, ülkemizde hem süreli yayınlarda hem de başvuru kaynaklarında hızlı bir artış yaşandı. “Anestezi Günlükleri” serisi de bir yandan “artan bilgiyekolayca ulaşabilmek” bir yanda

BPH ve Lazer

92.00 TL

İçindekiler: Bölüm 1 Prostat Anatomi Fizyoloji ve Embriyolojisi Bölüm 2 Benign Prostat Hiperplazisinin Etiyoloji-Epidemiyolojisi-Patolofizyolojisi Bölüm 3 Benign Prostat Hiperplazisi Hastası Değerlendirme Bölüm 4 Benign Prostat Hiperplazisinde Medikal Tedavi Bölüm 5 Cerrahiye Giriş ve Lazer Dışı Tedavi

Ürolojik Aciller

280.00 TL

Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmelere paralel olarak,acil tıp alanındaki tıbbi ve teknolojik gelişmeler beni ürolojik aciller kitabını yazmaya yöneltmiştir. Bu kitap tıp fakültesi öğrencileri, pratisyen hekimler, üroloji, genel cerrahi, acil tıp uzmanlık öğrencileri ve uzmanları için hazırlanmıştır.Ülkemizde aydınlık, çağdaş, ilerici bir gençlik için en önemli temel gereksinim eğit

Erkek Üreme Sistemi Hastalıkları ve Tedavisi

378.00 TL

Toplumsal olaylar ve çağlar üzerinde çalışan bilim insanları, insanın yerleşik toplumsal gelişim sürecini üç dönemde incelemektedirler. İnsanlığın sanayi devrimine kadar geçirdiği ilk dönem tarım dönemi, 18. yüzyıldaki üretim ve endüstrideki gelişmelerinden sonraki dönem ise sanayi dönemi olarak adlandırılmaktadır. Sanayi devriminin aşılarak, yoğun bilgi üretim ve tüketi

Prostatın Benign Hastalıkları

250.00 TL

Kitabın sürekli mesleki gelişimin sağlanmasında başvuru kaynağı olacağına,mezuniyet öncesi ve sonrası tıp tıp eğitiminde de kaynak kitaplar listesine ekleneciğine inanıyoruz.Kitabın hazırlanmasında katkıda bulunan tüm yazarlara,kitabın basılmasını sağlayan Sanofi Aventis Şirketine teşekkür ederiz.İÇİNDEKİLERBÖLÜM I TEMEL BİLGİLER1.Prostatın Embriyolojik Geli

Ürogenital Ultrason

220.00 TL

Geniş kapsamlı ders kitaplarında ele alınmasına imkan olmayan ayrıntıları içeren Ürogenital Ultrason ikinci baskı,hızla değişen dünyamızda güncel kalabilmek için tümüyle gözden geçirilmiş kapsamlı bir çalışmadır.İÇİNDEKİLER1.Böbrek2.Üreterler3.Mesane4.Prostat ve Seminal Veziküller5.Skrotum6.Erkekte Anterior Üretra Ultrasonografi

Üreme Sağlığı ve Üremeye Yardımcı Tedaviler

140.00 TL

Son kırk yıl içerisinde üreme sağlığı sorunlarının tedavisine yönelik çok önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bu bilimsel çalışmalar aynı zamanda oldukça güçlü sosyal bir etki yaratmıştır. Zaman içerisinde dünyada ve ülkemizde çok sayıda üremeye yardımcı tedavi merkezi açılmıştır. Çocuk istemi bulunan, ancak doğal yollardan bunu bir şekilde başaramamış çiftler için bu merkezler bir umut kapısı olmuştur