Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

910.00 TL

Değerli Okuyucular,Ortopedik cerrahiler sonrasında, başarılı bir fonksiyonel sonuç ve memnuniyet elde etmekcerrahların ana hedefidir. Güncel bilgi ve teknikleri kullanmanın yanı sıra, hastayauygulanan cerrahi yönteme göre şekillendirilecek etkin bir fizyoterapi ve rehabilitasyonprotokolü, tedavinin olmazsa olmazı ve en önemli tamamlayıcısıdır. Bu kitap, ortopedi v

Ortopedik Cerrahide Cerrahi Alan İnfeksiyonu Risk Faktörleri

200.00 TL

İçindekiler: 1. KISIM TANIM, ETİYOLOJİ, EPİDEMİYOLOJİ 1. Bölüm Tanım, Etiyoloji, Epidemiyoloji 2. KISIM PREOPERATİF RİSK FAKTÖRLERİ 2. Bölüm Operasyon Öncesi İnfeksiyon Açısından Sistemik Risk Değerlendirmesi 3. Bölüm Deri Hastalıkları ve Lezyonlarının Ortopedik Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Etkisi

Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Dönem 5

430.00 TL

Sevgili Öğrenciler,Ortopedi ve Travmatoloji temel olarak kas-iskelet sistemi travmaları ve hastalıklarını içermekte olup, gelecek hekimlik hayatınızda karşılaşacağınız hasta oranı göz önüne alındığında günlük pratiğinizde önemli bir yer tutacaktır. Bu kitap Ortopedi ve Travmatoloji stajında sizlere yardımcı olacak temel bilgileri içermenin yanı sıra 2014 yılında hazırlanan Mezun

Klinik Ortopedik Rehabilitasyon

2000.00 TL

S. Brent Brotzman öncülüğünde başlayan ve Charles E. Giangarra ve Robert C. Manske tarafından hazırlanan, dördüncü baskısı ile geçmişteki lider başarısını ve güçlü içeriğini daha da genişleten, Klinik Ortopedik Rehabilitasyon kitabının çeviri editörlüğünü yapmış olmak bizler için büyük bir gururdur.Hayatın her alanında var olan hızlı gelişmeler Ortopedik Rehabilitasyon alanına da y

Ortopedi ve Travmatoloji

600.00 TL

Bu kitap güncel bilgileri,etkin tabloları ve özgün görselleriyle stajyer doktorların, asistan ve uzman doktorların ortopedik patolojilere yaklaşımlarında pratik bir bakış açısı sunmaktadır. Özet konu anlatımı, spot bilgileri ve akıcı anlatımıyla staj sonu, uzmanlık, board ve doçenetlik sınavlarında başvurabileceğiniz etkin bir kaynak olacaktır.

Ortopedik Rehabilitasyon

580.00 TL

Bilim ve teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde, bilimsel özellikler taşıyan bir kitap yazmanın giderek güçleştiğini görüyoruz. Birbirinden farklı görüşler taşıyan binlerce kaynaktan harmanlanan bilgileri pratik deneyimlerle birleştirmek işi zorlaştırıyor. Bu nedenlerle bilimsel kitapların hazırlanış süreci daha uzun zaman ve imkan gerektiriyor.Birçok ayrıntıyı içinde barındı

Menisküs

1500.00 TL

Menisküs ile ilgili temel bilimlerden en ileri cerrahi tekniklere kadar bütün konuların titizlikle ele alındığı bu değerli eser, sadece diz cerrahisi ile uğraşan Ortopedistler değil, aynı zamanda Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistlere kadar geniş bir perspektifte yararlanılacak kaynak bir kitaptır.

Kıkırdak

1500.00 TL

Kıkırdak ile ilgili her konunun enine boyuna bütün detaylarıyla ele alındığı bu kitap , Ortopedistler, Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistlere kadar Kıkırdak konusunda bilimsel araştırmalar yapacak olan bütün bilim insanları için, yararlanılacak referans bir kitaptır.

Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları Güncel Yaklaşımlar

1440.00 TL

Diz eklemindeki bağ ve tendonların temel bilimlerden en güncel ileri tekniklere kadar titizlikle ele alındığı bu değerli eser, sadece diz cerrahisi ile uğraşan Diz Cerrahları değil, aynı zamanda Genel Ortopedistler, Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistler için önemli bir referans kitap olacaktır.

Temel Kinezyo-Mekanik Klinik Örnekli Anlatım

260.00 TL

Biyomekanik ve Kinezyoloji her zaman klinisyenleri etkileyen iki önemli konu olmuştur. Bu alanları konusu açıldığında alanda çalışan klinisyenler( Ortopedistler, Plastik Cerrahlar, Fizik Tedavi Uzmanları, Fizyoterapistler ) Neredeyse mühendisler kadar heyecan duyar.Bu kitap aslında anatomide öğrenilen kas-iskelet sisteminin hareketi nasıl oluşturduğunu ve bu sistemde bir problem olduğunda,

Ortopedik Sınıflandırmalar ve Skorlamalar

530.00 TL

Bu kitapta ortopedi ve travmatoloji bilim dalında sıklıkla kullanılan sınıflamalar ve tedavi sonuçlarını objektifleştiren skorlama sistemlerini bir araya getirmiştir.Günlük ortopedi pratiğinde bir el kitabı olacağı gibi aynı zamanda board gibi ölçme sınavlarıyla beraber uzmanlık ve doçentlik sınavlarına çalışan ortopedistlere bilginin derli toplu verilmesi amaçlanmıştır. Her sınıflandırmanın altın