Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

20 sonuç gösteriliyor

Sık Yapılan Ortopedik Ameliyatlar ve Rehabilitasyon Yaklaşımları

455.00 TL

Değerli Okuyucular,Ortopedik cerrahiler sonrasında, başarılı bir fonksiyonel sonuç ve memnuniyet elde etmekcerrahların ana hedefidir. Güncel bilgi ve teknikleri kullanmanın yanı sıra, hastayauygulanan cerrahi yönteme göre şekillendirilecek etkin bir fizyoterapi ve rehabilitasyonprotokolü, tedavinin olmazsa olmazı ve en önemli tamamlayıcısıdır. Bu kitap, ortopedi v

Ortopedik Cerrahide Cerrahi Alan İnfeksiyonu Risk Faktörleri

100.00 TL

İçindekiler: 1. KISIM TANIM, ETİYOLOJİ, EPİDEMİYOLOJİ 1. Bölüm Tanım, Etiyoloji, Epidemiyoloji 2. KISIM PREOPERATİF RİSK FAKTÖRLERİ 2. Bölüm Operasyon Öncesi İnfeksiyon Açısından Sistemik Risk Değerlendirmesi 3. Bölüm Deri Hastalıkları ve Lezyonlarının Ortopedik Cerrahi Alan İnfeksiyonlarına Etkisi

Ortopedi ve Travmatoloji Tıp Fakültesi Dönem 5

260.00 TL

Sevgili Öğrenciler,Ortopedi ve Travmatoloji temel olarak kas-iskelet sistemi travmaları ve hastalıklarını içermekte olup, gelecek hekimlik hayatınızda karşılaşacağınız hasta oranı göz önüne alındığında günlük pratiğinizde önemli bir yer tutacaktır. Bu kitap Ortopedi ve Travmatoloji stajında sizlere yardımcı olacak temel bilgileri içermenin yanı sıra 2014 yılında hazırlanan Mezun

Klinik Ortopedik Rehabilitasyon

1100.00 TL

S. Brent Brotzman öncülüğünde başlayan ve Charles E. Giangarra ve Robert C. Manske tarafından hazırlanan, dördüncü baskısı ile geçmişteki lider başarısını ve güçlü içeriğini daha da genişleten, Klinik Ortopedik Rehabilitasyon kitabının çeviri editörlüğünü yapmış olmak bizler için büyük bir gururdur.Hayatın her alanında var olan hızlı gelişmeler Ortopedik Rehabilitasyon alanına da y

Simon Ortopedik Aciller

125.00 TL

FOTOĞRAFLAR, GRAFİLER VE GÖRÜNTÜLERLE AKUT ORTOPEDİK YARALANMALAR VE HASTALIKLARIN KESİN TEDAVİLERİNİN BULUNDUĞU BİR KAYNAKSimon Ortopedik Aciller, klinik ve pratik olarak kullanışlı, kanıta dayalı bir bakış açısıyla yazılmış yet­kin bir kitaptır. Benzeri olmayan bu kaynak kas iskelet sisteminin yaralanma mekanizmalarını, öne­rilen görüntüleme yöntemlerini, tedavi kılavuzlarını ve

Ortopedi ve Travmatoloji

320.00 TL

Bu kitap güncel bilgileri,etkin tabloları ve özgün görselleriyle stajyer doktorların, asistan ve uzman doktorların ortopedik patolojilere yaklaşımlarında pratik bir bakış açısı sunmaktadır. Özet konu anlatımı, spot bilgileri ve akıcı anlatımıyla staj sonu, uzmanlık, board ve doçenetlik sınavlarında başvurabileceğiniz etkin bir kaynak olacaktır.

Ortopedik Rehabilitasyon

390.00 TL

Bilim ve teknolojinin inanılmaz bir hızla geliştiği günümüzde, bilimsel özellikler taşıyan bir kitap yazmanın giderek güçleştiğini görüyoruz. Birbirinden farklı görüşler taşıyan binlerce kaynaktan harmanlanan bilgileri pratik deneyimlerle birleştirmek işi zorlaştırıyor. Bu nedenlerle bilimsel kitapların hazırlanış süreci daha uzun zaman ve imkan gerektiriyor.Birçok ayrıntıyı içinde barındı

Menisküs

980.00 TL

Menisküs ile ilgili temel bilimlerden en ileri cerrahi tekniklere kadar bütün konuların titizlikle ele alındığı bu değerli eser, sadece diz cerrahisi ile uğraşan Ortopedistler değil, aynı zamanda Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistlere kadar geniş bir perspektifte yararlanılacak kaynak bir kitaptır.

Kıkırdak

770.00 TL

Kıkırdak ile ilgili her konunun enine boyuna bütün detaylarıyla ele alındığı bu kitap , Ortopedistler, Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistlere kadar Kıkırdak konusunda bilimsel araştırmalar yapacak olan bütün bilim insanları için, yararlanılacak referans bir kitaptır.

Diz Eklemi Bağ ve Tendon Sorunları Güncel Yaklaşımlar

1000.00 TL

Diz eklemindeki bağ ve tendonların temel bilimlerden en güncel ileri tekniklere kadar titizlikle ele alındığı bu değerli eser, sadece diz cerrahisi ile uğraşan Diz Cerrahları değil, aynı zamanda Genel Ortopedistler, Fizik Tedavi Uzmanları, Spor Hekimleri, Tıp Öğrencileri ve Fizyoterapistler için önemli bir referans kitap olacaktır.