Sepet

Toplam: 0.00
Ödenecek Tutar: 0.00

Tüm Kategoriler

10 sonuç gösteriliyor

Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Aciller

120.00 TL

Tıbbın diğer dallarında olduğu gibi çocuk hematolojisi ve onkolojisi konusundaki bütün bilgiler uluslararası online veritabanları, tıp dergileri, bilimsel toplantılar ve ders kitaplarında bulunabilir. Buna karşılık acil durumlarda uygulanacak bilgilerin birçoğu bu kaynaklarda bir arada yer almamaktadır. Elinizdeki bu kitap bu eksikliği gidermek amacıyla hazırlanmıştır. 

Wintrobe'un Klinik Hematoloji Atlası

2000.00 TL

Tıbbın Hematoloji alanı her geçen gün büyük ilerlemeler göstermektedir. Hastalıkların moleküler düzeyine inildikçe tanı ve tedavideki başarı şansımız her geçen gün artmaktadır. Ancak tanı açısından öykünün, fizik muayenin ve morfolojinin önemi gittikçe karmaşıklaşan testlerin sayısı arttıkça daha bariz olmaktadır. Morfoloji hematolojinin olmazsa olmazlarındandır. Wintrobe'un Klinik Hematoloji Atla

Bir Bakışta İmmünoloji

420.00 TL

Bir Bakışta İmmünoloji vücudun savunma mekanizmalarına kullanıcı dostu bir genel bakış sağlar. Metin, kazanılmış ve doğuştan gelen immüniteye ilişkin temel bir gözden geçirme ile başlar ve uygulamalı immünolojik kavramlara ilerlemeden önce işler ters gittiğinde neler olduğunu inceler ve klinik tıpta her vücut sisteminin immüniteden nasıl etkilenebileceğini gösterir.Her iki sayfalık

Pediatrik Hematoloji

640.00 TL

Türk Pediatrik Hematoloji Derneği ile birlikte yaptığımız kitaptır.Tüm pediatristler tarafında klavuz kabul edilen referans kitaplardan biridir..Kitabın çocuk hastanın izleminde ve tedavisinde görev alan tüm pratisyen, aile hekimi, çocuk hekimi ve çocuk hematoloji-onkoloji uzmanlarına önemli bir kaynak olup tıp öğrencilerine, TUS ve yandal uzmanlık sınavlarına hazırlanan doktorlara, meslek

Oxford Klinik Hematoloji El Kitabı

450.00 TL

Bu küçük kitap, olası kan bozuklukları olan hastaların değerlendirilmesi için gereken temel bilgiyi sağlamayı, ilişkili tetkikleri organize etmeyi ve gerekli durumlarda tedaviye başlamayı hedeflemektedir. Gereksiz bilgiyi mümkün olduğunca azaltarak, her başlık için anahtar bilgiler ekleyerek ve basit anlaşılabilir patofizyolojik bilgiler sağlayarak okuyucuları daha büyük hematoloji kitaplarını tak

Klinik Olgu Çözümleri Hematoloji

240.00 TL

Bu kitap, Case-Based Haematology’nin geliştirilmiş versiyonudurBilgilerinizi ölçebilmeniz için, iki didaktik bölüm, üç yeni olgu ve çok sayıda ÇSS ve KÖS ekledik.Bu kitap, sizleri düşündürmeye sevk etmesi için düzenlenmiştir.Bu kitabın sizlere, sadece hematoloji alanında değil, aynı zamanda tıbbın her alanında da rehberlik edeceği umudundayım.Tıbbi uygulamanın temel